Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska” będzie organizatorem tegorocznego kursu przygotowawczo-informacyjnego dla stypendystów programu Lane’a Kirklanda. Potrwa od 17 do 29 wrzesnia 2011.

O Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta . Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.

Obecnie o udział w Programie mogą się ubiegać kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Dotychczas wśród stypendystów najwięcej osób reprezentowało dziedzinę ekonomii i zarządzania, prawa, administracji publicznej i nauk politycznych. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy wyższych uczelni i urzędnicy oraz eksperci.

Program rozpoczyna się w połowie września dziesięciodniowym kursem przygotowawczo-informacyjnym, mającym na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy ogólnej stypendystów w zakresie historii i kultury Polski oraz sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.

Po zakończeniu kursu stypendyści Kirklanda uczestniczą w indywidualnych programach edukacyjnych w wiodących ośrodkach akademickich, takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin i inne, gdzie pod kierunkiem indywidualnych opiekunów naukowych przygotowują prace semestralne i pracę dyplomową.

UWAGA REKRUTACJA!

Poszukujemy wolontariuszy – tutuorów, dla stypedystów programu podczas kursu przygotowawczo-informacyjnego.

Kiedy?
17 września – 29 września 2011 r.

Gdzie?
Kraków

Zakres obowiązków wolontariusza:
Opieka nad grupą stypendystów
Pomoc w zaaklimatyzowaniu w Krakowie
Pomoc w poruszaniu się po Krakowie
Pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu

Czego wymagamy od wolontariuszy?

  • pełnej/dużej dyspozycyjności w okresie 15 września – 29 wrzesnia 2011
  • komunikatywności
  • łatwości nawiązywania kontaktów
  • dobrej znajomości Krakowa
  • mile widziana znajomość języka rosyjskiego

Obecnie otwarta została II tura rekrutacji. Rekrutacja będzie trwała do odwołania.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian