• filmy
  • prezentacje
  • infografiki
  • materiały

Biblioteka

Niezbędnik skutecznego seniora czyli jak sąsiedzi zmieniali rzeczywistość

W projekcie „Akademia Skutecznego Seniora” w ramach którego powstała niniejsza publikacja, mieliśmy okazję spotkać niezwykłych seniorów. W swojej nieustępliwości byli jednocześnie bardzo podobni i bardzo różni od dwudziesto- i trzydziestolatków, działających na rzecz swojego otoczenia. Podobni, bo rozpalają ich te same emocje – złość i smutek, bo mają czasem poczucie, że władze nie rozumieją ich potrzeb, a wspólne wartości nie są dostatecznie szanowane. Różni od młodych, bo bardziej cierpliwi i dbający o formy. Z podejściem „mamy czas drążyć skałę jak kropla”, a zarazem znający wartość czasu. Działający nie dla siebie, ale dla swoich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.

stopka-asos-finasowanie-pracownia-768x192

Poradnik Aktywnego Mieszkańca

Poradnik Aktywnego Mieszkańca powstał z myślą o wszystkich mieszkańcach i mieszkankach Krakowa, którzy chcą skutecznie działać na rzecz swoich lokalnych społeczności i inicjować zmiany, dzięki którym miasto będzie dla wszystkich coraz lepszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia. Poradnik „Wspólnie urządzaMY MIASTO praktyczny poradnik” powstał w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Obywatelskich.

Screenshot-cze-18-15.08.38

Srebrna Księga

W 2015 roku seniorzy z Podgórza i Dębnik przeprowadzili Senioralny Audyt Przestrzeni: wypełniali ankiety, udzielali wywiadów i oprowadzali badaczy po swojej okolicy, pokazując im przeszkody, z którymi borykają się na co dzień. Na podstawie ich doniesień powstała “Srebrna Księga” zbierająca uwagi seniorów i rekomendacje zmian, które powinny zostać wprowadzone w Krakowie.

stopka asos finasowanie pracownia

 

 

 

 

 

Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem – między teorią a praktyką

dr Małgorzata Jantos – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa

Materiały z warsztatu: „Kanały komunikacji obywateli z władzą na poziomie lokalnym”

Uwaga! Plik jest spakowany. Wśród materiałów znajdują się:

  • pdf z warsztatu (w formie mapy myśli)
  • html z warsztatu (do otwarcia przez którąkolwiek przeglądarkę w formie drzewka) (spakowany)
  • uchwały RMK związane z tematem
  • ustawy związane z tematem

Jak przetworzyć miejsce?

Jak przetworzyć miejsce? Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych (2009)

Głos Łodzian się liczy

„Głos łodzian się liczy” – czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli (2012)

Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych

Ewa Stokłuska – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian