GRUPA TEMATYCZNA PRZYRODNICZO-REKREACYJNA

Ochrona przyrody

 

 • lekceważenie terenów przyrodniczych oraz fauny i flory przy planowaniu inwestycji miejskich (np. Trasa Pychowicka)

 • fatalny stan powietrza w dzielnicy i całym mieście

 • dzikie wysypiska śmieci

 • dziki w Kostrzu, Skotnikach – niszczenie terenów uprawnych

 • zaniedbane zbiorniki wodne (np. w okolicy Szuwarowej)Parki i tereny chronione

 • szalejąca zabudowa deweloperska obok Parku Dębnickiego, niewykonany trzeci etap rozbudowy Parku

 • wyprzedaż terenów zielonych, brak prawnego zabezpieczenia terenów zielonych miasta (także w planach zagospodarowania)

 • niszczenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

 • dzika wycinka Lasku Borkowskiego, planowane betonowanie ścieżek

 • brak planów ochronnych dla terenu objętego programem Natura 2000

 • powolna realizacja Parku na Ruczaju

Zakrzówek

 • wciąż niejasna sytuacja terenu, brak spójnego planu i oferty dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa

 • opieszałość RDOŚ przy wydawaniu opinii

 • brak infrastruktury rekreacyjnej (ścieżek pieszych, rowerowych, biegówkowych, zielonego boiska)

 • brak ścieżek edukacyjnych dot. walorów przyrodniczych Zakrzówka

Zieleń miejska

 • niezagospodarowane zieleńce i skwery osiedlowe (np. zaniedbana zieleń w okolicy ul. Lubostroń)

 • brak drzew na nowych osiedlach

 • brak sadzarki do drzew

Infrastruktura rekreacyjna

 

 • brak inwestycji rekreacyjno-turystycznych w dzielnicy

Tereny parkowe i rekreacyjne

 • brak terenów parkowych i rekreacyjnych w Skotnikach, Kobierzynie, Bodzowie

 • kostka brukowa w Parku Dębnickim – niewygodna dla rolek, rowerów, wózków

 • niejasna sytuacja Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej – niesformalizowana sytuacja własności

 • brak wybiegów dla psów

 • zbyt mało placów zabaw (np. Smoczych Skwerów) na terenie dzielnicy

 • brak otwartych letnich kąpielisk

Sport

 • brak ogólnodostępnej, „prostej” infrastruktury sportowej

 • brak boisk wielofunkcyjnych, orlików

 • boiska szkolne zamknięte po godzinach

 • brak otwartych siłowni w ogródkach jordanowskich

 • brak basenu na Starych Dębnikach

Wisła

 • niewykorzystany potencjał Wisły

 • brak ławek i oświetlenia na bulwarach wiślanych

 • brak połączenia rowerowego wałami do Tyńca (przerwa przy Kolnej)

 • brak promu dla pieszych i rowerzystów

Sieć połączeń pieszo-rowerowych

 • zbyt mało dróg rowerowych na terenie dzielnicy

 • urywany szlak rowerowy od Tyńca do Mostu Grunwaldzkiego oraz pętli rowerowej przez Bielany

 • brak pełnego połączenia rowerowego na trasie Kostrze-Skotniki i Ruczaj oraz Podgórki Tynieckie

 • brak trasy do nart biegowych Kostrze-Zakrzówek

Turystyka

 

Atrakcje turystyczne

 • Niewykorzystany do końca potencjał Tyńca

 • brak spójnego systemu informacji (szlaki, punkty atrakcyjne dla turystów, perełki historyczne, walory przyrodnicze)

 • brak informacji turystyczno-historycznej o lokalnych osiedlach

 • brak oznaczenia atrakcyjnych punktów, np. kapliczki Matki Bożej w Bodzowie

 • brak środków na projekt „Rekonstrukcja Parku Podworskiego w Skotnikach”

Forty

 • brak funduszy na zagospodarowanie fortów, wysokie wymagania konserwatora, liczne obiekty do renowacji

 • brak przystosowania Fortu w Bodzowie na potrzeby sportów ekstremalnych (do których zaczyna być powoli wykorzystywany)

 • Fort w Skotnikach (obok JDJ sport): brak środków na utworzenie muzeum, część oddana pod opiekę harcerzom, również bez środków

 • brak szlaku łączącego forty

 • niezagospodarowany fort „Winnica”

 • brak projektu na zagospodarowanie Fortu 52 1/2 S przy ul. Starzyńskiego z powodu braku środków (są wydane WZ-tki)

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian