GRUPA TEMATYCZNA SPOŁECZNO-KULTURALNA

Dostęp do usług publicznych

Kultura i rekreacja

 • brak domu kultury na Ruczaju, brak odpowiedniego budynku

 • niedostosowanie DK w Skotnikach, Kostrzu, Tyńcu do potrzeb mieszkańców (potrzeba przebudowy/nowej oferty)

 • szkoły zamknięte po godzinach pracy – brak oferty zajęć pozalekcyjnych

 • brak basenu na Ruczaju

Edukacja

 • przeładowane szkoły, np. 40, 53

 • brak żłobka samorządowego na Ruczaju

Zdrowie

 • zły stan ośrodka zdrowia w Tyńcu

 • brak opieki pielęgniarskiej i dentystycznej w szkołach

Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców

 

Brak miejsc spotkań/centralnego miejsca dzielnicy

 • niewykorzystane place targowe

 • brak centrum w Tyńcu (jest tylko skrzyżowanie)

 • brak sceny na organizację większych wydarzeń, spektakli, koncertów

 • brak odpowiedniego budynku do celów kulturalno-społecznych

 • brak kawiarni

 • mieszkańcy napływowi niezintegrowani ze starszymi

Brak narzędzi do integracji różnych grup wiekowych i społecznych

 • – Brak miejsca z odpowiednimi warunkami dla klubu seniorów

 • Brak wyznaczonych ścian do graffiti

 • spór mieszkańców na os. Podwawelskim

Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz dzielnicy

Brak identyfikacji mieszkańców z dzielnicą

 • niska popularność święta dzielnicowego, tylko jedno w ciągu roku

 • mylne (stare) nazewnictwo dzielnicy na tabliczkach z numerami domów i in.

 • mieszkańcy rzadko biorą odpowiedzialność za przestrzeń wspólną

Kontakt Rada Dzielnicy– mieszkańcy

 • nieobecności Radnych na dyżurach

 • niepełny przepływ informacji na linii radni-mieszkańcy

 • trwające prace nad stroną internetową

Kontakt Dzielnica –  Rada Miasta

 • brak przepływu informacji między jednostkami miejskimi a instytucjami kultury

 • brak kontaktu radnych miejskich z dzielnicą, z której startowali (Dębniki jako „trampolina”)

 • brak zespołu lobbującego w sprawach dzielnicowych na poziomie Rady Miasta i wyżej

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian