GRUPA TEMATYCZNA URBANISTYCZNO-INFRASTRUKTURALNA

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany zagospodarowania

 • chaos urbanistyczny

 • nielogiczne, niezrozumiałe założenia rozwoju całego miasta

 • brak spójnej koncepcji rozwoju dzielnicy

 • WZ-tki wydawane przed wydaniem miejscowych planów zagospodarowania

 • niezrozumiałe decyzje WZ, niedostosowane do ukształtowania terenu, sąsiednich budynków, możliwości dojazdu (np. przeznaczenie pod zabudowę terenów zalewowych w Tyńcu)

 • nieczytelne plany zabudowy

 • brak informacji o harmonogramie prac i inwestycji miejskich

 • konflikty między właścicielami gruntów a stroną miejską, sprzeczność interesów

 • grupy interesów, którym zależy na „zabetonowaniu” Dębnik

 • lekceważenie właścicieli działek w momencie tworzenia planu zagospodarowania (brak ofert wykupu/zamiany)

 • konflikt wokół Trasy Pychowickiej

 • powolny rozwój Miejskiej Sieci Ciepłowniczej na peryferiach dzielnicy

Zabudowa

 • budowa dróg bez systemu odprowadzania wody

 • zły stan budynków w Tyńcu

 • pustostany na os. Podwawelskim

 • chaotyczna zabudowa przy ul. Pułaskiego

 • brak rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami

Stan dróg

 • słaba jakość nawierzchni

 • potrzeba remontu ul. Różanej i Pułaskiego, brak kontrapasa

 • ul. Kozienicka do przebudowy

 • potrzeba remontu ul. Dobrowolskiego wraz z dodaniem pasa dla rowerów

 • ulice zanieczyszczone (niemyte)

 • brak rozsądnej koncepcji organizacji ruchu

Grodzone osiedla

 • brak „infrastruktury dziecięcej”

 • sąsiedzi nie znają się nawzajem

 • utrudnienia w poruszaniu się, nadkładanie drogi (przez ogrodzenia)

 • niska przepustowość dróg osiedlowych

Estetyka

 • brak polityki dotyczącej zarządzania miejscami pod reklamy wielkoformatowe (brak określonych miejsc i zakazów w innych miejscach)

 • reklamy legalne i nielegalne

 • bazgroły, graffiti, małe plakaty na każdym słupie

 • dzikie wysypiska śmieci,

 • nachalne billboardy

 • nieuporządkowane posesje i działki (śmieci, resztki materiałów budowlanych)

 • chaotyczna drobna architektura (budki, sklepiki), samowola budowlana

 • szpetna rura do Skawiny biegnąca na powierzchni

 • problem ze znalezieniem odpowiedniego numeru budynku, lokalnych punktów usługowych (np. poczty) na nowych osiedlach deweloperskich

Transport i komunikacja

Komunikacja miejska

 • brak miejskiej komunikacji obwodnicowej

 • słaba komunikacja autobusowa Ruczaj – centrum miasta

 • sieć niewystarczająca w stosunku do rosnącej liczby mieszkańców

 • komunikacja zbiorowa z Kostrza, Klinów, Skotnik niekonkurencyjna w stosunku do transportu indywidualnego

 • są istatne punkty w dzielnicy w ogóle nieobsługiwane przez komunikację miejską (np. ośrodek rehabilitacji przy ul. Winnickiej)

 • mało połączeń do centrum z peryferyjnych obszarów dzielnicy (np. do Tyńca, Sidziny, Skotnik)

 • brak dostępu do szybkiego tramwaju z ul. Obozowej, Pychowickiej, os. Bodzów oraz Podgórek Tynieckich

 • odcięcie komunikacyjne Podgórek Tynieckich

 • niewystarczające wykorzystanie Czerwonych Maków jako pętli przesiadkowej

 • brak sieci Bike&Ride

Transport samochodowy

 • brak koncepcji rozwoju infrastruktury drogowej

 • brak P&R w Sidzinie

 • ruch tranzytowy przez os. Podwawelskie, zamiast przez Monte Cassino

 • duży ruch samochodowy i niedostosowanie prędkości kierujących na osiedlach (Podwawelskie, Sidzina, Mochnaniec, Kozienicka)

 • zaburzona „równowaga parkingowa” po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach → wzrost liczby zaparkowanych samochodów na os. Podwawelskim

 • „Autostrada Skawina” trudna do pokonania przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami

 • korki w godzinach szczytu

Kolej aglomeracyjna

 • niewykorzystana stacja w Sidzinie

 • brak przystanków MPK przy stacjach kolejowych

Infrastruktura transportowa

 • brak wiat przystankowych w Tyńcu, Sidzinie, Skotnikach etc.

 • brak zatok przystankowych

 • brak sygnalizacji świetlnej na ul. Babińskiego, Skotnickiej, Kozienickiej

Parkingi

 • spór wokół miejsc parkingowych na os. Podwawelskim

 • brak miejsc parkingowych na nowych osiedlach na Ruczaju

 • wydawanie WZ ze współczynnikiem 0,6 samochodu na mieszkanie

 • nieefektywne zarządzanie przestrzenią parkingową oraz brak polityki kierowania ruchem

Infrastruktura pieszo-rowerowa

Transport rowerowy

 • brak stacji KMK Bike dalej niż na Szwedzkiej

 • brak infrastruktury rowerowej spójnej dla całej dzielnicy (np. „zielonej trasy” przez ul. Nowaczyńskiego)

 • brak dróg rowerowych do Sidziny

 • brak drogi rowerowej na ul. Tynieckiej przy wale

Piesi

 • zły stan chodnika na ul. Dąbrowa

 • brak chodników (ul. Tyniecka, Petrażyńskiego, Prażmowskiego, Warchałowskiego, Nałkowskiej – problem pojawia się praktycznie we wszystkich obszarach peryferyjnych dzielnicy)

 • brak ścieżki spacerowej przez lasek do Podgórek Tynieckich

Wisła i bulwary

 • brak jednoznacznych wytycznych dotyczących możliwości organizacji i prowadzenia działalności na bulwarach

 • niewykorzystane narzędzie promocji dzielnicy

 • rzeka barierą dla mieszkańców – brak połączeń promowych jak i kładki w Tyńcu

 • bulwary niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym oraz komunikacyjnym

 • brak kładki wzdłuż rury

 • brak kładki Dębniki-Salwator → brak dostępu do usług komunikacyjnych i handlowych na Salwatorze

 • rowerzyści chcący się przedostać na Salwator nadkładają drogi przez Most Dębnicki i ruchliwe ATW

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian