Diagnoza partycypacyjna

strategiaZapraszamy na kolejne spotkanie tworzenia Strategii Rozwoju Krakowa – w obszarze Kraków – miastem obywatelskim.
Porozmawiamy o możliwościach aktywności obywatelskiej w Krakowie i przygotujemy wspólnie diagnozę do strategii, którą będziemy realizować w kolejnych latach. 
 
UWAGA ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA!
7 października 2013 r., Urząd Miasta Krakowa,  Rynek Podgórski 1, Sala Obrad im. F. Maryewskiego, godz. 16:30 – 19:00
Spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw miejskich, instytucji i środowisk miastotwórczych są integralną częścią procesu partycypacyjnego tworzenia jednego z czerech obszarów Strategii. 
Równolegle trwają prace grupy eksperckiej, które można śledzić na stronie BIP. Wkrótce znajdą się tam również informacje o pracach grup obszarowych. 
 
Najbliższe spotkanie będzie poświęcone wspólnemu przygotowaniu założeń do diagnozy Krakowa w jego potencjale obywatelskim. Celem spotkania będzie określenie obszarów diagnozy, będziemy pracować między innymi nad:
– określeniem potencjału mieszkańców i mieszkanek Krakowa do aktywności obywatelskiej,
– określeniem barier aktywności obywatelskiej,
– zdefiniowaniem ośrodków, aktywizacji obywatelskiej, 
– rolą samorządu miasta w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
 
W drugiej części spotkania przygotujemy założenia do ankiety badania ilościowego, która będzie rozwinięciem badania aktualnie prowadzonego przez Urząd Miasta.
 
Podczas spotkania będziemy pracować metodami warsztatowymi.
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian