Dzielnice się liczą! – wyniki głosowania

W poniedziałek, 30 września br.logo DZIELNICE RGB mini, zakończono zliczanie głosów, jakie w ubiegłym tygodniu oddawali mieszkańcy i osoby życiowo związane z dwoma krakowskimi dzielnicami: Bronowicami i Zwierzyńcem. W Zwierzyńcu głosowano na trzy spośród jedenastu inicjatyw, jakie zgłoszono w ramach projektu „Dzielnice się liczą! Budżet partycypacyjny w dzielnicach Krakowa”, przyznając im 3, 2 lub 1 punkt. W Bronowicach wybór był węższy, gdyż pod głosowanie poddano pięć inicjatyw. Przedstawiamy Państwu wyniki głosowania ze wskazaniem liczby zdobytych punktów. Projekty, które są pierwsze na liście zostaną zrealizowane w ramach budżetów partycypacyjnych (100 000 PLN w przypadku Zwierzyńca i 75 000 PLN w przypadku Bronowic – są to środki pochodzące z budżetów dzielnic) w roku 2014!  Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja – w Bronowicach udział w głosowaniu wzięło 644 osoby, w Zwierzyńcu aż 1815! Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i udział w projekcie „Dzielnice się liczą”!

WYNIKI GŁOSOWANIA W ZWIERZYŃCU
1. 2212 punktów: Miejsce aktywności ruchowej (plac zabaw i ćwiczeń) przy Szkole Podstawowej nr 48 dla dzieci i młodzieży z Bielan i okolic – szacunkowa wartość projektu: 100 000 PLN*
2. 1756 punktów: Poprawa estetyki chodnika na odcinku pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Komorowskiego od strony placu Na Stawach – 8000–10000 PLN*
3. 1210 punktów: Plac zabaw w Przedszkolu nr 9 – 100 000 PLN*
4. 1173 punkty: Utworzenie ogródka rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci – 10 000 PLN*
5. 1026 punktów: Remont istniejącej drogi – 100 000 PLN* (pierwszy etap realizacji)
6. 995 punktów: Letni Ogródek Filmowy na Zwierzyńcu – 12 000 PLN*
7. 712 punktów: Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie – 100 000 PLN*
8. 597 punktów: Zwierzyniec – Zielona Dzielnica Krakowa – 94 000 PLN*
9. 588 punktów: Bal na Stawach 2014 – 15 000 PLN*
10. 571 punktów: Zwierzyniec to mój konik! – 85 000*
11. 511 punktów: Sala widowiskowa Klubu Kultury „Chełm” – 100 000 PLN*
* Podane kwoty są kwotami orientacyjnymi.

WYNIKI GŁOSOWANIA W BRONOWICACH
1. 1353 punkty: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50 – szacunkowa wartość projektu: 33000 PLN*
2. 1017 punkty: Amfiteatr na Widoku – miejsce życia społecznego – 50000 PLN*
3. 716 punktów: Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka – 20000 PLN*
4. 381 punktów: Zamontowanie progów zwalniających na ul. Na Błonie w Krakowie – 50000 PLN*
5. 355 punktów: Modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Sołtysa Dytmara – 30000 PLN*
* Podane kwoty są kwotami orientacyjnymi.

W związku z tym, że projekt „Plac zabaw przy SP nr 50” nie wyczerpał puli budżetu partycypacyjnego (75000 PLN), realizacja kolejnego projektu z listy zostanie poddana negocjacjom pomiędzy autorami projektu a radnymi dzielnicy. Wynika to z faktu niewystarczającej na pełną realizację projektu „Amfiteatr na Widoku” pozostałej kwoty budżetu partycypacyjnego.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian