PRACA! Poszukujemy ekspertów do Banku Wspierania Partycypacji

Poszukujemy ekspertów specjalizujących się w tematyce miejskiej partycypacji, którzy będą udzielać merytorycznego wsparcia mieszkańcom i mieszkankom Krakowa w działaniach na rzecz miasta/dzielnicy/osiedla i lokalnej społeczności. Doradztwo eksperckie udzielane będzie w ramach Banku Wspierania Partycypacji, którego celem jest wsparcie aktywnych mieszkańców w interwencjach i działaniach przez nich podejmowanych. Więcej o Banku przeczytasz tutaj.


Poszukujemy ekspertów zajmujących się:

– konsultacjami społecznymi, angażowaniem mieszkańców i mieszkanek w procesy decyzyjne

– współpracą z samorządem, finansową i niefinansową

– prawem, również prawem dotyczącym organizacji pozarządowych, procesami legislacyjnymi związanymi z działaniem miasta

– przestrzenią, planowaniem przestrzennym, partycypacją w planowaniu przestrzeni publicznej, rewitalizacją

– tematami zieleni miejskiej, ochrony środowiska, ochroną krajobrazu, zielonej edukacji

– infrastrukturą miejską, inwestycjami, organizacją ruchu

– diagnozą lokalną, badaniami społecznymi

– pozyskiwaniem funduszy na działania grup nieformalnych / organizacji pozarządowych

– dostępem do informacji publicznej, przejrzystością, działaniami strażniczymi

– prowadzeniem kampanii promocyjnych, promocją działań, social media

– animacją, również animacją grup dziecięcych

– innymi tematami związanymi ze skutecznym działaniem na rzecz zmiany (zajmujesz się czymś innym, niż wymienione, ale uważasz, że możesz pomóc – zapraszamy!)


OFERUJEMY:

– niepowtarzalną okazję, by stać się częścią Zespołu, który działa na rzecz zmiany

– możliwość skuteczniejszego docierania do mieszkańców i mieszkanek potrzebujących wsparcia

– elastyczny, dostosowany do możliwości czas pracy

– stawkę godzinową 100zł/h brutto

– promocję działalności

– statysfakcję :-)


Jeśli chcesz dołączyć do Zespołu Banku Wspierania Partycypacji, uważasz, że Twoja wiedza może przyczynić się do polepszania sytuacji z mieście, chcesz wspierać mieszkanki i mieszkańców w ich działaniach – ZGŁOŚ SIĘ!

Na zgłoszenia czekamy do środy, 30 września.

Prosimy o wysłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wraz z krótkim opisem możliwych do zaoferowania w ramach Banku Wspierania Partycypacji usług na adres: biuro@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian