Ewaluacja współpracy z ZIKiT w ramach NaprawmyTo.pl w Krakowie

17 października odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji „Plan C” oraz stowarzyszenia „Pracownia Obywatelska” – lokalnych administratorów serwisu NaprawmyTo.pl z osobami odpowiedzialnymi ze strony ZIKiT za współpracę w ramach projektu. Głównym tematem spotkania było usprawnienie przepływu informacji oraz zwiększenie liczby odpowiedzi ZIKiT na zgłaszane przez użytkowników usterki.

Uczestnicy dyskusji, zgodzili się, iż kluczowymi podstawami sprawnego i efektywnego działania serwisu NaprawmyTo.pl jest z jednej strony aktywność użytkowników, którzy zgłaszają i zamykają alerty opisane w sposób umożliwiający bezproblemowe ich odnalezienie przez służby miejskie, z drugiej – szybka informacja zwrotna ze strony instytucji odpowiedzialnych za naprawianie usterek. Oczywiście nie wszystkie, pojawiające się na mapie problemy da się usunąć od razu – dziury na długim odcinku drogi lub wręcz całe ulice, wymagające gruntownego remontu, często ujęte są w długoterminowych planach, z których istnienia mieszkańcy bardzo często nie zdają sobie sprawy. Zgłaszając problem za pośrednictwem NaprawmyTo.pl liczą więc na informację zwrotną, kiedy zostanie on usunięty.

Niedawno wprowadzona wersja 2.0 narzędzia, stwarza nowe możliwości współpracy i właśnie perspektywie ich wdrożenia poświęciliśmy najwięcej czasu. Od Piotra Hamarnika – rzecznika prasowego ZIKiTu – otrzymaliśmy również wskazówki, jak powinny być formułowane opisy do alertów oraz dlaczego na niektóre z nich nie da się udzielić odpowiedzi – w najbliższych dniach zamieścimy na FB przykłady takich alertów. Uwagi te, posłużą nam także do stworzenia krótkiej instrukcji dla użytkowników pt. Jak opisać alert, aby instytucje miejskie mogły na niego szybko zareagować.

Z naszej perspektywy spotkanie można uznać za owocne. W najbliższym czasie planujemy rozmowy z kolejnymi instytucjami odpowiedzialnymi za usuwanie krakowskich problemów. O szczegółach będziemy informować na Facebooku.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian