Gorzki sukces

4 marca senatorowie podpisani pod projektem Ustawy o zrzeszeniach wycofali swoje podpisy z projektu dokumentu.

Inicjatorami spektakularnej akcji wspartej również głosem Pracowni były: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Forum Darczyńców w Polsce, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Sukces niewątpliwy

Nie zdarza się bowiem często, że autorzy złych pomysłów przyznają się do popełnienia błędów choćby (tylko albo aż) takim gestem jak zatrzymanie prac na stustronicowym projektem. Projektem idącym o dziwo w kierunku zwiększania biurokracji w organizacjach pozarządowych. Nakładającym na ngo`sy obowiązek uchwalania planów finansowych, pociągającym za sobą konieczność zmiany statutów.

Sukces wątpliwy

Spójrzmy jednak na ten sukces w kontekście licznych spotkań, artykułów i konferencji, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie złotego środka pomiędzy demokracją deliberatywną a partycypacyjną (dodajmy, że obie koncepcje póki co funkcjonują w naszych mentalnych kategoriach utopijnego ładu społecznego). Widać wtedy, że udało się powstrzymać rzecz, która wydarzyć się nie powinna. Ustawa przygotowana dla środowisk społecznych idąca (z małymi wyjątkami) w poprzek naszym oczekiwaniom i potrzebom. Napisana przez ludzi nieczujących tematu, bez konsultacji z najważniejszymi architektami społeczeństwa obywatelskiego. Dokument nieuwzględniający całego dorobku teoretyków i praktyków życia społecznego.

Prawdziwy sukces przed nami

Sukces przyszedł też z innej strony. Organizacje poczuły się silne i podmiotowe. Rozpoczną się prace zainicjowane przez środowisko pozarządowe zmierzające do poprawienia obecnie funkcjonującej ustawy. Będą przedmiotem wspólnej dyskusji i ustaleń. Stworzymy dobre prawo wspomagające rozwój społeczeństwa obywatelskiego: http://konsultacje.ofop.eu/

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian