GRUPA TEMATYCZNA INFRASTRUKTURA

Bezpieczeństwo Przeciwpowodziowe

 • brak infrastruktury przeciwpowodziowej na Rybitwach i Przewozie, cała grupa zgodziła się co do wagi tego priorytety i uwzględnieniu go w planie rozwoju dzielnicy

Komunikacja miejska na Przewóz i Rybitwy

 • brak kursu linii 158 o godzinie 4:45
 • za mało kursów w godzinach 6:00-7:00 linii 158
 • korki na ulicy Półłanki powodują ogromne opóźnienia autobusów w godzinach porannych
 • linie 158 i 221 nie są zsychronizowane
 • po godzinie 19.00 z pętli na Powstańców autobusy kursują za rzadko, co około 40 min
 • Telebus nie odpowiada na potrzeby mieszkańców

Pieszy priorytetem

 • szereg barier architektonicznych utrudniających poruszanie
 • wysokie krawężniki utrudniające poruszanie pieszym, szczególnie osobom na wózkach lub z dziećmi w wózkach
 • brak ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami

Kwestia parkingowa

 • brak strefy parkowania na Zabłociu
 • brak parkingu na Zabłociu, który odpowiedziałby na potrzeby mieszkańców i osób korzystających z tego obszaru
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian