GRUPA TEMATYCZNA SPORT I REKREACJA

REKREACJA

Miejsca rekreacji

 • ograniczona liczba miejsc do rekreacji, w tym boisk o otwartym charakterze

 • mało otwartych placów zabawy

 • niezorganizowany hangar

 • brak sceny estradowej dla dzielnicy

 • mało miejsc do spacerowania

 • Lasek Łęgowski nieprzystosowany do użytkowania przez mieszkańców (brak alejek, koszy, ławek, ścieżek informacyjno-przyrodniczych

 • niewykorzystany potencjał Wisły (np. brak sztucznej plaży czy ścieżek spacerowych, oświetlenia)

 • słabo zagospodarowany wybieg dla psów

Infrastruktura

 • brak chodników lub chodniki w złym stanie

 • brak ławek

 • brak oświetlenia, słabe oświetlenie (np. w Parku Lotników)

 • brak koszy na psie odchody

Istniejący potencjał dzielnicy

 • brak informacji o wydarzeniach, działaniach

 • brak wiedzy o historii dzielnicy (nowożytnej i nie tylko)

 • niewykorzystane ciekawostki etnograficzne (np. kapliczki)

SPORT

 • niewiele boisk otwartych, zbyt mało orlików (np. przy Podbipięty i NMP)

 • brak basenu (pomimo zainwestowanych pieniędzy w projekt przy SP 155)

 • brak elementów skierowanych dla ludzi starszych, np. przyrządów do ćwieczeń dla tej grupy wiekowej

 • brak miejsce dla sportów miejskich, np. skate park

 • brak ściany wspinaczkowej

 • brak punktowych miejsc sportowych (np. jeden kosz do koszykówki lub stół pingpongowy)

 • nieodpowiednie utrzymanie istniejącej infrastruktury, np. niekoszone boisko trawiaste na Łęgu

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian