GRUPA TEMATYCZNA TRANSPORT I PRZESTRZEŃ

TRANSPORT

Komunikacja miejska

 • niezuwzględnianie potrzeby obecnych i nowopowstających osiedli

 • słabe skomunikowanie wewnątrz dzielnicy, zwłaszcza z częścią Łęgu

 • mała liczba tramwajów niskopodłogowych

 • opóźnienia autobusów

 • brak wiat na niektórych przystankach

 • zbyt mało kursów linii 142, z krótka linia 142 (wydłużenie do Krakowskiego Parku Technologicznego)

 • zbyt mała ilość kursów autobusów na ul. Sołtysowskiej, zwłaszcza w godzinach szczytu, autobusy o małej przepustowości

Chodniki i przejścia dla pieszych

 • chodniki na osiedlach wymagające remontu (np. os. 2 Pułku Lotniczego od przystanku Al. Jana pawła II do ul. Medweckiego)

 • brak chodnika lub zbyt wąskie chodniki na odcinkach uczęszczanych także przez dzieci, m.in ul. Ciepłownicza, Podbipięty, ul. Centralna od M1 w stronę ZIKITu

 • brak ścieżki wzdłuż Wisły oraz połączenia Al. jana Pawła II – Łąki Nowohuckie – Bulwary Wiślane

 • brak świateł/pulsującego oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Medweckiego

Scieżki rowerowe

 • brak ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podbipięty

Rozbudowa infrastruktury drogowej

 • brak planowania infrastruktury drogowej w miejscach nowych inwestycji

 • korki na drogach dojazdowych

 • zbyt duży ruch na ul. Sołtysowskiej,  zagrożenie dla pieszych

 • źle zroganizowane okolice Centrum Wystawienniczego

 • brak dojazdu do inwestycji wzdłuż Nowohuckiej

 • korki na Nowohuckiej, zwłaszcza w godzinach szczytu i w trakcie targów

Poprawa infrastruktury drogowej

 • brak miejsc parkingowych

 • osoby parkujące spoza dzielnicy

 • niebezpieczeństwo dla pieszych, duże natężenie ruchu (ul. Sołtysowska)

 • trudne skrzyżowania Sołtysowska/Podbipięty/NMP oraz Centralna/Sołtysowska

PRZESTRZEŃ

Zagospodarowanie przestrzenne

 • brak planów zagospodarowania przestrzennego

 • grodzenie przestrzeni

 • niszczenie pasa startowego

 • nieuregulowane kwestie związane z prawem własności

Nowe inwestycje mieszkaniowe

 • intensyfikacja zabudowy wielorodzinnej (zwłaszcza grodzonych osiedli)

 • infrastruktura nienadążająca za intensyfikacją zabudowy wielorodzinnej

 • brak ograniczeń gęstości zabudowy

 • ciągły plac budowy (niebezpieczeństwo dla dzieci, hałas)

 • brak możliwości wpływu na deweloperów i sposób zabudowy

 • brak planu na zorganizowanie terenów zielonych przy nowopowstających inwestycjach

 • problem miejsc postojowych przy nowych inwestycjach, nieuwzględnianie miejsc zgodnie z polityką parkingową miasta (współczynnik)

Pozostałe inwestycje

 • brak zgody na plan budowy „ratusza” na Centralnej

Działki do zamiany lub wykupu

 • przy ulicy Lema

 • przy SP 155, brak dojazdu do szkoły

TERENY ZIELONE

Tereny zielone do rewitalizacji

 • między Aleją Pokoju a Wisłą

 • na starych Czyżynach teren między MPO a domami

 • okolice starego hangaru na os. II Pułku Lotniczego

 • za Muzeum Lotnictwa

 • przy ul. Sołtysowskiego (okolice DPS)

 • między Sikorki a Tomickiego

 • między Biedronką a starymi tarkami przy Lotosie

 • rzeczka Łęgówka, płynąca wzdłuż ulicy Centralnej i Sołtysowskiej oraz rzeczka za Łąkami Nowohuckimi

Lasku Łęgowski

 • niewykorzystany potencjał Lasku Łęgowskiego

 • niedostępny rekreacyjnie

 • brak połączenie dla pieszych i rowerów z bulwarmi i międzywałem Wisły

Park Lotników

 • brak połączenia z terenem Muzeum Lotnictwa

 • zmniejszanie powierzchni parku

 • zły stan alejek

 • brak oświetlenia, toalety publicznej, pryszniców, wodopoju dla ludzi i zwierząt

Ogródki działkowe

 • nieuporządkowane ogródki działkowe: okolice Areny i Parku Lotników, za Lamusownią, okolice ul. Sołtysowskiej, za Philipem Morrisem

 • nieuregulowany stan prawny
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian