GRUPA TEMATYCZNA ZIELEŃ, CZAS WOLNY, SPORT I REKREACJA

Rewitalizacja istniejących terenów zielonych

Zagospodarowanie wałów na tereny rekreacyjne

 • bulwary wiślane od mostu Powstańców Śląskich do Mostu Kotlarskiego; brak koszy na śmieci, za mało ławek, brak oświetlenia
 • zaniedbane wały rzeczki Wilgi – potencjalnych obszar terenów rekreacyjnych
 • zagospodarowanie wału Zabłocie – Płaszów na ścieżkę pieszo-rowerową

Nowe place zabaw

 • brak placów zabaw: Zabłocie, Płaszów (tutaj niewystarczająca liczba placów zabaw biorąc pod uwagę nowe inwestycje deweloperskie na tych obszarze)
 • brak planów budowy nowych placów zabaw skoordynowanych z dużymi inwestycjami na terenie dzielnicy

Rewitalizacja istniejących parków

 • brak jednolitej definicja co to jest rewitalizacja, jak powinna przebiegać i jaka powinna być rola społeczności
 • zaniedbany Park Bednarskiego i rezerwat Krzemionki

Zabezpieczenie terenów zielonych

Troska o zieleń –  tereny, które należy chronić:

 • wzgórze Lasoty obok kościoła św. Benedykta
 • zalew Bagry
 • pas zielony wzdłuż torów pomiędzy ulicami Lipową a Dekerta

Ochrona terenów zielonych Starego Podgórza

 • „niepewna” przyszłość Poziomkowej Polany
 • brak środków na stworzenie Ogrodu Płaszów
 • brak wyodrębnionych terenów na parki na Płaszowie
 • wyodrębnienie i zagospodarowanie terenów zielonych na Zabłociu (np. Telpod?)

Miejsca rekreacji

Nowe miejsca do spędzania wolnego czasu

 • boisko przy Redemptorystów
 •  brak małych, różnorodnych terenów do spędzania czasu wolnego (rekreacja to nie tylko zieleń)
 • brak mebli miejskich (np. stolików, ławek, małych placów zabaw)

Budowa wybiegów dla psów – miejsca, gdzie można zbudować nowe wybiegi:

 • Planty Nowackiego, teren przy Domu Kultury Podgórze
 • Zalew Bagry – plaża dla psów
 • pod Kopcem Kraka
 • teren przy zjeździe z mostu Kotlarskiego
 • bulwary między Mostem Powstańców Śląskich a mostem Kotlarskim
 • bulwary przy Akademii Krakowskiej
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian