I Spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego w Czyżynach

7 lipca 2015 roku rozpoczął pracę Obywatelski Panel Dzielnicowy w Czyżynach. Celem pierwszego spotkania była dyskusja nad problemami i wyzwaniami oraz wstępne określenie priorytetowych kierunków rozwoju dzielnicy. 

 OBEJRZYJ NAGRANIE.

Przez najbliższe kilka miesięcy uczestniczki i uczestnicy Panel będą pracować nad Planem Rozwoju Czyżyn, w ramach projektu „Dzielnice Planują”, organizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ZDJĘCIA.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Dzielnicy XIV i było prowadzone przez profesjonalnego moderatora Rafała Garpiela. Po przedstawieniu się uczestniczek i uczestników Panelu, Piotr Marczyk, koordynator merytoryczny projektu, przedstawił raport z badań przeprowadzonych przez zespół badawczy z Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego między kwietniem a czerwcem 2015. Efektem badania, którego rezultaty zostały udostępnione osobom z Panelu, jest diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej dzielnicy oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W kolejnych tygodniach zebrane informacje uzupełniane będą przez uczestniczki i uczestników Panelu.

 

Piotr Marczyk w swojej prezentacji skupił się przede wszystkim na metodologii. Zwrócił też uwagę na podobieństwo problemów i wyzwań we wszystkich trzech dzielnicach, w których realizowany jest projekt „Dzielnice Planują” (Czyżyny, Podgórze i Dębniki) m.in. zwiększający się odsetek ludności napływowej i nowe inwestycje deweloperskie, pojawiające się osiedla grodzone, brak oferty kulturalnej dla mieszkańców, niewystarczająca infrastruktura społeczna czy niewykorzystany potencjał dzielnic.

Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa. Uczestniczki i uczestnicy panelu samodzielnie sporządzili własne listy najważniejszych problemów dzielnicy. Następnie w 4-5 osobowych grupach dyskutowali o wyłonionych przez siebie wyzwaniach, aby wspólnie stworzyć listę priorytetów dla dzielnicy.

Lista kierunków rozwoju dzielnicy:

 – zrównoważony rozwój dzielnicy (zmiany i rozbudowa obszarów dzielnicy z uwzględnieniem odrębności, deficytów i potencjałów każdej części)

– zabezpieczenie terenów gminny przed zbyt intensywną zabudową mieszkalną, rewaloryzacja istniejących terenów zielonych, wprowadzenie elementów edukacyjnych (np. ścieżki edukacyjne)

– komunikacja miejska (rozwój sieci, zwiększenie częstotliwości)

– rozwiązanie problemów z układem komunikacyjnym i poprawa dostępności komunikacyjnej

– poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy (rozbudowa sieci komunikacyjne miejskiej z uwzględnieniem potrzeb obecnych osiedli oraz nowo powstających (Łęg, KPT)

– infrastruktura drogowa, chodniki, przejścia dla pieszych, drożność, bezpieczeństwo

– poprawa bezpieczeństwa  (edukacja mieszkańców, budowa postawy obywatelskiej)

– równomiernie rozłożone miejsca rekreacji, dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców

– infrastruktura sportowa: budowa basenu przy SP 155 dla dzielnincy, skatepark, obszary sportowe przy ul. Sołtysowskiej

– infrastruktura sportowa i rekreacyjna, w tym utrzymane zieleni, dla wszystkich grup wiekowych (parki, boiska wielofunkcyjne, siłownie)

– sieć szkolna i przedszkolna, rozbudowa, dostosowanie do potrzeb

– propagowanie idei „szkoły z empatią” i zintegrowanie różnych podmiotów oraz realizacja projektów związanych z integracją społeczną

– oferta kulturalna dostosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców

– wsparcie, rozwój i integracja istniejących instytucji kultury i rewaloryzacja hangaru na os. II Pułku Lotniczego

 – integracja społeczna (współpraca z organizacjami lokalnymi, pomoc społeczna)

– integracja społeczna (organizacja różnego rodzaju imprez, spotkań łączących mieszkańców, np. dni sąsiada, dni osiedla, piknik itp.)

– kapitał społeczny dzielnicy i lokalnie

Na koniec każda osoba miała możliwość zapoznania się z listą priorytetów sporządzoną przez pozostałe grupy. Uczestniczki i uczestnicy Panelu próbowali wstępnie wybrać najważniejsze z nich oraz  pogrupować je w szersze obszary tematyczne. Panel zdecydował się na wyłonienie trzech obszarów:

1.     Integracja/kapitał społeczny

2.     Sport i rekreacja

3.     Transport

Przez najbliższe dwa miesiące Dzielnicowy Panel Obywatelski będzie pracował w grupach tematycznych odpowiadającym wyłonionym obszarom. Ich celem będzie doprecyzowanie wybranych priorytetów lub uzupełnienie ich o kolejne, pogłębienie diagnozy problemów i poszukiwanie rozwiązań.

Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: inga.hajdarowicz@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian