I Spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego w Podgórzu

Za nami pierwsze oficjalne spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego Podgórza. W dniu 9 lipca spotkaliśmy się w siedzibie Rady Dzielnicy, w  grupie 12 osób, żeby dyskutować o głównych wyzwaniach Podgórza oraz podzielić się na grupy tematyczne, które będą pracować nad konkretnymi tematami.

OBEJRZYJ: NAGRANIE| ZDJĘCIA

Nad przebiegiem spotkania czuwał profesjonalny moderator Rafał Garpiel. Na początku Piotr Marczyk (koordynator merytoryczny projektu Dzielnice Planują) zaprezentował raport z badań wykonanych przez zespół badawczy z Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego między kwietniem a czerwcem 2015. Głównym jego celem było zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej dzielnicy. Następnie uczestniczki i uczestnicy spotkania w grupach dyskutowali nad najważniejszymi dla Podgórza problemami i wyzwaniami. Wspólnie mieli określić od 3 do 5 najważniejszych priorytetów. Poniżej znajduje się lista poruszonych i dyskutowanych kwestii:

 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe  (rewitalizacja bulwarów wiślanych, remonty wałów od st. Dąbie do st. Przewóz, poprowadzenie ścieżki rowerowej wałem, kanalizacja cmentarza  podgórskiego)

 • inwestycje infrastukturalne

 • budowa i remoty chodników

 • stworzenie strefy parkowania na  Zabłociu i systemu parkowania na terenie dzielnicy

 • reorganizacja komunikacji, czyli pieszy priorytetem

 • poprawa komunikacji zbiorowej (na os. Przewóz)

 • troska o zieleń, czyli stowrzenie i zagospodarowanie miejsc sportowo-rekreacyjnych

 • stworzenie parku kulturowego na ul. Kalwaryjskiej

 • zmiejszenie ilości reklam

 • stworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej

 • “Przyjazne Podgórze” – miejsca do spędzania wolnego czasu (parki, place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska, wybiegi dla psów, zagospodarowanie zalewu Bagry)

Następnie cała grupa dyskutowała o kategoriach, w jakich można zorganizować wybrane priorytety. Wspólnie ustalono, że panel podzieli się na trzy grupy tematyczne, które w okresie lipiec-sierpień będą pracować nad konkretnymi kwestiami:

Grupa nr 1. Infrastruktura (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego)

Grupa nr 2. Zieleń, sport i rekreacja

Grupa nr 3.  Zróżnicowana i dostępna kultura

Głównym zadaniem grup tematycznych będzie praca nad konkretnymi problemami i możliwymi rozwiązaniami. Będziemy również organizować wydarzenie na terenie dzielnicy i na bieżąco  zbierać uwagi, komentarze i opinie tak aby grupa tematyczna pracowała na jak największej ilości danych.

Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: anna.bednarczyk@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian