• Home
 • Świat
 • Jak zrzec się obywatelstwa? Formalności i koszty
25 marca 2019

Jak zrzec się obywatelstwa? Formalności i koszty

Przez 0 6687 Views

Zgodnie z Konstytucją obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie może utracić obywatelstwa, chyba, ze sam się go zrzeknie. A jakich formalności trzeba dokonać, aby zrzec się obywatelstwa

Formalności zrzekania się z obywatelstwa

Samo zrzeczenie się obywatelstwa wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych, które sporządzone w języku polskim są wraz z wnioskiem przekazywane do Prezydenta RP. osoby przebywające poza terytorium Polskie muszą przedłożyć takie dokumenty za pośrednictwem konsulatu.
Dokumenty te obejmują:

 • życiorys,
 • akt małżeństwa lub inny dokument, który określa stan cywilny,
 • zdjęcie biometryczne,
 • dokument, który stwierdza posiadanie innego obywatelstwa lub też przyrzeczenie jego nadania,
 • oświadczenie potwierdzające, że wobec wnioskodawcy nie toczy się żadne postępowanie sądowe,
 • poświadczenie kopii dokumenty, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

Procedura zrzekania się z obywatelstwa

W związku z zrzeczeniem się obywatelstwa musi być spełniony szereg wymogów. Po pierwsze wszystkie dokumenty za pośrednictwem wojewody, składane są na ręce Prezydenta i od tego momentu trzeba oczekiwać na decyzję, która to ma formę postanowienia. Ważne jest, ze od takiej decyzji nie można się odwołać, zatem tylko i wyłącznie od Prezydenta zależy, czy obywatelstwo utracimy. Poza tym nie ma terminu, w którym to takie postanowienie powinno być wydane.
Natomiast, jeśli Prezydent wyda postanowienie, które skreśla nas z listy Polaków, to utrata obywatelstwa następuję w terminie 30 dni od wydania owego postanowienia.
Utrata obywatelstwa jest decyzją ostateczną. Zatem nie można się ponownie ubiegać o utracone obywatelstwo.

Małoletnie i dzieci, a zrzeczenie się obywatelstwa

W momencie, gdy sprawa utraty obywatelstwa dotyczy małoletniego, który ma ukończony 16 rok życia, niezbędne w takiej sytuacji jest wyrażenie zgody przez małoletniego.
Natomiast, gdy sprawa dotyczy niepełnoletniego dziecka, do samego wniosku należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kopię ważnego dokumentu, który potwierdza tożsamość i jest urzędowo poświadczony przez konsula lub notariusza,
 • aktualną fotografię o formacie paszportowej,
 • pisemną zgodę rodziców na zrzeczenie się obywatelstwa,
 • rozstrzygnięcie polskiego sądu w przypadku, gdy utrata obywatelstwa jednego z rodziców,
 • bez zgody drugiego rodzica, rozciągnąć się na dziecko.

Ile to kosztuje?

Wszystkie formalności opiewają na kwotę ok. 404 dolarów, czyli ok. 1200 zł. Co ciekawe drożej jest w samych Stanach Zjednoczonych ( 2. 350 dol ), a w Japonii, Irlandii, czy w Szwecji można zrobić to nieodpłatnie.

W wypadku, gdy rozważamy zrzeczenie się obywatelstwa, warto wziąć pod uwagę wszystkie argumenty, także ten, że polskie prawo dopuszcza posiadanie dwóch paszportów – polskiego oraz innego kraju.

  Świat
Następne wpisy

Legalizacja pobytu cudzoziemców – UE i wizy

1 kwietnia 2019 0
Skomentuj