Jesteśmy w Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Znamy wyniki wyborów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich zostali wybrani do KRDPP.
W radzie KPOO będą reprezentować:
Ewa Chromniak –  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych – 36 głosów
Paweł Wójtowicz –  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę – 35 głosów
Wiesław Hołdys –  Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN – 29 głosów
Przemek Dziewitek –  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska” – 22 głosy

Sukces KPOO byłby jednak większy gdyby towarzyszył mu sukces krakowskich organizacji obywatelskich. Do tego drugiego zabrakło jednak frekwencji NGOsów. Do udziału w glosowaniu zarejestrowało się 83 organizacje; ostatecznie głos oddało 62. Winne temu były na pewno uciążliwe procedury i oraz umożliwienie głosowania zaledwie przez kilka godzin.
Warto o tym pamiętać podczas wyborów na kolejną kadencję Rady. Póki co przed nami praca w pierwszej – bardzo ważnej dla kształtu modelu współpracy – kadencji. Wierzę też, że podejmowane zarówno przez Radę jak i KPOO działania zaowocują większą frekwencją w przyszłych wyborach.

Informacja oraz protokół ze stron Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian