Konferencja “Aktywność obywatelska seniorów. Komu jest potrzebna?” – relacja

15 grudnia 2017 roku odbyła się  konferencja zorganizowana przez nas w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa. Konferencja wieńczyła projekt Akademia Skutecznego Seniora, w ramach którego krakowscy seniorzy w trakcie warsztatów tematycznych i indywidualnych spotkań z tutorem nabywali praktyczną umiejętność  wdrażania rozwiązań, czyniących przestrzeń publiczną bardziej przyjazną tej grupie wiekowej. Wzięły w niej udział osoby zainteresowane tematyką senioralną.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały przykłady aktywności obywatelskiej seniorów oraz dobre praktyki w zakresie działań gminy i organizacji pozarządowych, które tę aktywność wspierają. Nie zabrakło również czasu na dyskusję o tym, czy społeczeństwu potrzebni są seniorzy, biorący sprawy we własne ręce, a także co mają mu do zaoferowania.

fot. Pracownia Obywatelska7

Uczestników konferencji powitał Przemek, który przypomniał cel spotkania i wyraził nadzieję na żywą i owocną dyskusję.
Następnie głos zabrała pani dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej, która zaprezentowała “Jak Kraków wspiera działania osób 60+ na rzecz dobra wspólnego”. Podkreśliła, jak ważna jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi w wyszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań dla osób starszych. Zaproponowała też stosowanie określenia “późna dorosłość” zamiast starości, która może mieć negatywne konotacje.
Pani Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaprezentowała działalność Uniwersytetów III Wieku, które określiła jako prekursorów programów aktywności osób starszych. Pani Prezes zwróciła też uwagę na dużą dynamikę procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce i podkreśliła konieczność poważnego zajęcia się tym problemem. Zachęciła też seniorów do obserwowania prac dotyczących seniorów toczonych w Sejmie w Komisji Polityki Senioralnej.

fot. Pracownia Obywatelska1


Kolejne wystąpienie dotyczyło Rad Seniorów, ich roli i znaczenia w kształtowaniu polityki senioralnej samorządów. Na ten temat wypowiedziała się pani Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.
Szanse i wyzwania stojące przed Centrami Aktywności Seniora zaprezentowała pani Janina Woźniak, Koordynatorka sieci CAS-ów. W swoim wystąpieniu zmierzyła się z zarzutem, że Centra zamiast łączyć – dzielą i wskazała szereg obszarów, w ramach których seniorzy w CAS-ach wzmacniają więzi międzyludzkie, m.in. poprzez inicjatywy międzypokoleniowe, wolontariat, kontakty z Radami Dzielnic, spotkania z przedstawicielami innych narodów.
Na koniec uczestnicy mogli zapoznać się z pozakrakowskimi dobrymi praktykami w angażowaniu osób starszych w działania na rzecz miasta zaprezentowanymi przez panią Katarzynę Ziemann, Kierownik Działu Innowacji Społecznych w Laboratorium Innowacji Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.

 

fot. Pracownia Obywatelska6

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa na tytułowy temat: “Komu jest potrzebna aktywność obywatelska seniorów?” moderowana przez panią dr hab. Jolantę Perek-Białas z Instytutu Socjologii UJ i rozpoczęta jej wystąpieniem wprowadzającym dotyczącym aktywności obywatelskiej seniorów w Polsce i w Europie w świetle badań naukowych. Wzięły w niej udział nie tylko panelistki, ale również zgromadzona na sali publiczność. Wśród licznych i różnorodnych głosów w dyskusji przewijał się m.in. temat edukacji do aktywności, (nie)obecność mężczyzn w działaniach obywatelskich seniorów, trudne warunki lokalowe części Centrów Aktywności Seniora oraz problem seniorów, którzy nie są w stanie wychodzić z domu i uczestniczyć w proponowanych przez gminę i organizacje pozarządowe zajęciach i wydarzeniach. Zwieńczenie konferencji stanowiło wręczenie dyplomów uczestnikom Akademii Skutecznego Seniora.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian