Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030

Serdecznie zapraszamy do dalszego uczestnictwa w konsultacjach Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 poprzez pracę grup tematycznych oraz przesłanie uwag pisemnych.

 • Grupy tematyczne. Każda z grup odbędzie dwa spotkania w marcu, w trakcie których będzie pracować nad i zmianami w projekcie Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (dostępny pod linkiem).

  1. Współpraca międzysektorowa. 

  Zagadnienia nad którymi będziemy pracować podczas spotkań: 

  Współpraca instytucji kultury, ngo i sektora biznesu , jak ją stymulować?

  Jak łączyć współpracę z konkurencją?

  Jak wychodzić z działaniami w lokalną przestrzeń, by integrować mieszkańców

  Jak efektywniej zarządzać festiwalami w Krakowie?

  Jak promować markę Kraków miastem literatury.

  2. Edukacja kulturalna

  Zagadnienia nad którymi będziemy pracować podczas spotkań:

  Jakie działania Miasto powinno podejmować, aby wykształcać postawy dojrzałego odbioru kultury?

  Kultura dla dzieci i młodzieży – wychowywanie odbiorcy sztuki od małego.

  Jak pracować z dziećmi i młodzieżą – grupa międzywydziałowa.

  Kształcenie pracowników-edukatorów kultury.Pomiędzy komercjalizacją a misyjnością – dylematy Domów Kultury.

  3. Wsparcie artystów

  Zagadnienia nad którymi będziemy pracować podczas spotkań:

  Czy potrzebne jest wsparcie artystów czy dobrych projektów

  Jaka powinna być polityka miasta dotycząca korzystania lokali będących w zasobie Gminy?

  Jak wsparcie artystów koreluje z edukacją odbiorców kultury – kim jest odbiorca (i jego pieniądze) w ekosystemie kultury? 

  4. Kultura lokalnie 

  Zagadnienia nad którymi będziemy pracować podczas spotkań:

  Jakie powinny być proporcje pomiędzy festiwalami budującymi markę, a małymi lokalnymi wydarzeniami dostępnymi dla mieszkańców?

  Rola Rad Dzielnic w zarządzaniu lokalną kulturą, czy zwiększać kompetencje dzielnic w dystrybucji pieniędzy?

  Promocja wydarzeń kulturalnych w dzielnicach

  5. Dostępność

  Zagadnienia nad którymi będziemy pracować podczas spotkań:

  Strony internetowe instytucji kultury 

  Dostępność kultury dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie 

  Dostępność instytucji i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Osoby zainteresowane pracą w grupach tematycznych, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym znajdą Państwo terminy spotkań. Formularz jest dostępny pod linkiem

Prosimy o uzupełnienie formularza niezależnie od tego, czy podczas spotkania inauguracyjnego zapisywali się Państwo do udziału w dalszych pracach. 

Można uczestniczyć w pracach więcej niż jednej grupy.

 • Uwagi pisemne

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli się zaangażować w dalsze prace w grupach tematycznych, prosimy o wyrażenie swoich opinii w konsultacjach pisemnych poprzez wypełnienie formularza (dostępnego pod linkiem) do 31 marca 2017 r. 

Również osoby uczestniczące w pracach grup tematycznych mogą zgłosić uwagi pisemne przez formularz.

 • Informacje o procesie konsultacyjnym

Aktualne informacje na temat kolejnych etapów konsultacji Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 będą publikowane na stronie www.krakow.pl/kultura/strategia oraz wydarzeniu na portalu Facebook


W sprawach związanych z konsultacjami proszę o kontakt z Przemysławem Dziewitkiem: przemek@pracowniaobywatelska.pl+48 604 585 828.
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian