List otwarty do Prezydenta w sprawie wykupu działek na Zakrzówku

 Szanowny Panie Prezydencie,

 

zwracamy się do Pana, jako reprezentanci organizacji, które za swój cel obrały troskę o ochronę zieleni i dobrą przestrzeń publiczną.

Decyzja o wykupie terenów na Zakrzówku od portugalskiego dewelopera była dla naszych środowisk wspaniałą wiadomością. W mediach mogliśmy przeczytać, że wreszcie Zakrzówek będzie naszym wspólnym parkiem.

Jest to historyczna chwila. Tak jak w 1917 roku, Prezydent Leo wykupił dla miasta Lasek Wolski, bez którego nie moglibyśmy sobie już teraz wyobrazić Krakowa, tak Zakrzówek dzięki decyzjom władz może stać się własnością i dobrem wspólnym obywateli.

Przyglądając się jednak sprawie bliżej, widzimy pewne luki w informacjach przekazywanych przez media lokalne. Brakuje nam dokładnych informacji, jakie działki Miasto zdecydowało się wykupić. Apelujemy więc do Pana Prezydenta o przejrzystość i upublicznienie informacji dotyczącej wykupu, najlepiej w postaci mapy z konkretnymi numerami działek.

W protestach trwających od siedmiu lat, które swoją najgłośniejszą formę przybrały w 2011 roku chodziło o niedopuszczenie do budowy osiedla w najbliższym sąsiedztwie zalewu, na cennym przyrodniczo terenie będącym siedliskiem motyli modraszków oraz gniewosza plamistego. To właśnie teren między ulicami św. Jacka i Wyłom jest dla społeczeństwa tak ważny. Mamy nadzieję, że to właśnie tereny, najbardziej zagrożone zabudową będą wykupione w pierwszej kolejności. Umożliwiając budowę blokowiska, rozpoczniemy powolną degradację Zakrzówka.

Nie po to krakowianie wybrali w tegorocznym budżecie obywatelskim projekt ogólnodostępnego kąpieliska, aby następnie umożliwić deweloperowi budowę na Zakrzówku bloków za nasze pieniądze.

Chcielibyśmy także otrzymać informację, co ze zwycięskim projektem na miejskie kąpielisko na Zakrzówku. Czy zostanie zrealizowany w 2016 roku?

Niezwykle ważną sprawą będzie konkurs na projekt zagospodarowania parku. Jako strona społeczna chcielibyśmy uczestniczyć w opracowywaniu warunków konkursu. Postulujemy, aby reprezentanci Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska i Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik oraz inicjatywy Zielony Zakrzówek i inicjatywy Modraszek Kolektyw znaleźli się w komisji konkursowej.

Miasto ma dziś szansę zamknąć długoletni spór o to co dalej z Zakrzówkiem. Zależy nam na tym, aby zrobić to dobrze.

 

Jolanta Kapica – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik;

Bartolomeo Koczenasz, Cecylia Malik, Marta Sala, Jakub Wesołowski – Modraszek Kolektyw;

Marcin Kruszelnicki – Inicjatywa Obywatelska Zielony Zakrzówek;

Małgorzata Małochleb – Fundacja Otwarty Plan;

Martyna Niedośpiał – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska;

Weronika Śmigielska – Inicjatywa Kraków Przeciw Igrzyskom;

Mariusz Waszkiewicz – Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian