Niezbędnik skutecznego seniora czyli jak sąsiedzi zmieniali rzeczywistość

Najnowsza publikacja Pracowni Obywatelskiej Niezbędnik skutecznego seniora, czyli jak sąsiedzi zmieniali rzeczywistość krok po kroku prowadzi nas przez pięć historii, osnutych wokół działalności obywatelskiej aktywnych seniorów z Krakowa i Skały. Są to historie tak różnorodne, jak ich bohaterowie. Łączy je jedno – każda z nich opisuje sprawę, która rozgrywa się na styku konkretnej potrzeby grupy obywateli i możliwości zaspokojenia tej potrzeby przez gminę. Każda z nich spowodowała też realną zmianę w jakości życia jej inicjatorów oraz środowiska lokalnego, na rzecz którego lub w imieniu którego działali. Były to sprawy dotyczące (jakości) życia w mieście – zarówno większe, wymagające większego nakładu czasu i zaangażowania, jak stworzenie lokalnego ogrodu w miejscu planowanym pod zabudowę czy utworzenie parku rzecznego, ale też mniejsze,  jak np. postawienie ławki w miejscu, w którym jest ona potrzebna.

Bohaterowie publikacji (Maria Jeleniowa, Zofia Kalinowska, Andrzej Komorowski, Anna Piotrowska, Barbara Szwajcowska) wchodzili w spory prawne, protestowali, zmieniali przeznaczenie terenów określone w miejscowych planach zagospodarowania, zatrzymywali nieprzyjazne dla mieszkańców Krakowa inwestycje. Prowadzili kampanie rzecznicze na rzecz ważnej dla siebie zmiany, choć często nie byli świadomi, że ich działania można określić mianem rzecznictwa.

Jest też i drugie oblicze Niezbędnika. Publikacja została pomyślana jako kompendium zawierające podstawowe informacje na temat rzecznictwa. Publikacja ma przybliżać seniorom na czym polega rzecznictwo. Jest także praktycznym poradnikiem opisującym na przykładzie konkretnych historii narzędzia skutecznego oddziaływania na gminę. Bazując na nich każdy może rozpocząć swoją przygodę z działaniem na rzecz miejsca, w którym żyje.

„Niezbędnik skutecznego seniora czyli jak sąsiedzi zmieniali rzeczywistość” dostępna jest w naszej Bibliotece online.

Istnieje również możliwość pozyskania publikacji w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z Olgą Płuciennik:
olga@pracowniaobywatelska.pl
+48 691 944 720

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian