Nowy plac zabaw, remont chodnika czy może wydarzenie kulturalne? Decyzję podejmą mieszkańcy!

Z przyjemnością informujemy, iż od stycznia br Pracownia Obywatelska we współpracy z Fundacją BIS realizuje pilotażowy projekt „Dzielnice się liczą!” w ramach którego w trzech krakowskich dzielnicach testowany będzie budżet partycypacyjny (obywatelski).  Dzielnice biorące udział w projekcie (wyłonione w drodze rekrutacji) przeznaczą część swoich środków do podziału przez mieszkańców.

Budżet partycypacyjny (BP) jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom (osiedla, dzielnicy, gminy, miasta) na bezpośrednie decydowanie o wydawaniu budżetowych środków. W przeciwieństwie do konsultacji, których charakter nie jest wiążący, mieszkańcy podejmują decyzję, w wyniku której wybrane w drodze głosowania rozwiązanie wchodzi w życie. Stąd też BP zapewnia obywatelom możliwość realnego wpływu na sprawy ich dotyczące i otoczenie, w którym mieszkają.

Jednym z pierwszych etapów pilotażu jest stworzenie Rady Programowej projektu, w której znajdą się urzędnicy, radni miejscy i radni dzielnic, naukowcy oraz reprezentanci NGO. Chcemy, aby Radę stworzyła grupa osób, która partycypacyjnie:

  • wypracuje rekomendacje do współpracy z dzielnicami w ramach pilotażu,
  • dotrze z ideą budżetu partycypacyjnego do szerszego grona Radnych i Urzędników,
  • stworzy podwaliny do zbudowania koalicji na rzecz partycypacyjnego modelu współpracy w mieście,
  • wypracuje propozycje rozwiązań umożliwiających w przyszłości wprowadzenie mechanizmów budżetu partycypacyjnego na poziomie miasta Krakowa.

Projekt objał honorowym patronatem Przewodniczący Rady Miasta, Pan Bogusław Kośmider.

Juz wkrótce zapraszamy na stronę internetową, która będzie podstawowym źródłem informacji nt budżetu partycypacyjnego w krakowskich dzielnicach, tymczasem zapraszamy do śledzenia projektowych aktualności na FB Pracowni  . Informacje o BP dostępne są również na stronie Partcycypacjaobywatelska.pl oraz  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Wsparcie merytoryczne projektu: Stowarzyszenie OPUS z Łodzi, realizator projektu „Głos Łodzian sie liczy!”.

Pilotaż realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian