Obóz przygotowawczo-informacyjny dla stypendystów Kirklanda – podsumowanie

Już po raz drugi Pracownia była organizatorem obozu przygotowawczo-integracyjnego dla stypendystów Programu im. Lane’a Kirklanda. W tym roku w dniach 16 – 28 września  gościliśmy w Krakowie 55 osób reprezentujących osiem krajów Europy Wschodniej i Kaukazu: Ukrainę, Białoruś, Rosję, Armenię, Gruzję, Mołdowę, Kazachstan i Azerbejdżan. Przez kilkanaście dni stypendyści brali udział w spotkaniach i wykładach poświęconych polskiej historii i kulturze oraz sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. W programie znalazły się również wizyty w muzeach, filharmonii oraz wycieczki po Krakowie i Małopolsce.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, powołanym do życia w 2000 roku. Jego zasadniczym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce z przedstawicielami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Program skupia reprezentantów różnych środowisk opiniotwórczych (wykładowcy akademiccy, prawnicy, urzędnicy, niezależni eksperci, dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych) z krajów zza wschodniej granicy i całego regionu Kaukazu i Azji Centralnej. Jego uczestnicy po kilkunastodniowym obozie przygotowawczo- integracyjnym biorą udział w dwusemestralnych studiach uzupełniających na wiodących polskich uczelniach.

Uroczysta Inauguracja programu, której współorganizatorem był Uniwersytet Jagielloński, odbyła się w Auli Collegium Maius. W imieniu władz uniwersytetu stypendystów powitał prorektor, prof. dr hab. Jacek Popiel, w imieniu władz regionu –  Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Barczyk. Polsko-Amerykańską Fundację Wolności reprezentowała Dyrektor Programowa – Renata Koźlicka-Glińska, zaś  Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta – Dyrektor Andrzej Dakowski. Wykład inauguracyjny pt. Unia Europejska: idea, historia, perspektywy wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Mach – Dyrektor Centrum Studiów Europejskich UJ. Po inauguracji, w Artefakt Café na Kazimierzu, odbyła się impreza integracyjna, podczas której opowiedzieliśmy o działaniach Pracowni (wydarzeniem towarzyszącym była premiera nowego logo stowarzyszenia), a stypendyści zaprezentowali swoje kraje.

[nggallery id=11]

W trakcie trwania obozu uczestnicy wzięli udział w licznych wykładach i spotkaniach:

spotkania:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z radnymi wojewódzkimi
 • w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • w Międzynarodowym Centrum Kultury
 • ze Stowarzyszeniem Wiosna

wykłady:

 • Sytuacja społeczna Polski
 • Żydzi w przedwojennej Polsce i Holokaust oraz zajęcia terenowe na Kazimierzu
 • Sytuacja polityczna Polski
 • Ochrona własności intelektualnej, creative commons, plagiaty
 • Sytuacja ekonomiczna Polski; fundusze europejskie
 • Historia Polski (cz.1 i 2)
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Oprócz spotkań i wykładów zorganizowane zostały spacery po Krakowie z przewodnikiem (Wawel i Droga Królewska), wycieczki po Małopolsce oraz wizyty w muzeach. Stypendyści odwiedzili Tyniec, gdzie zwiedzali Opactwo Benedyktynów oraz Ojcowski Park Narodowy, brali udział w wycieczce górskiej – z Palenicy na Durbaszkę i zejście przez Wąwóz Homole do wsi Jaworki (Małe Pieniny). Odwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Fabryka Schindlera i MOCAK.

[nggallery id=12]

Podsumowaniem obozu była debata oxfordzka “Kirklandyści uczą Polaków”, podczas której stypendyści dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnic kulturowych między Polską i ich krajami. Tezą, która w toku debaty została obalona przez opozycję, było: “Polskę i kraje Kirklanda więcej dzieli niż łączy”.

28 września stypendyści rozjechali się do miast afiliacji: Gdańska, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia. 13 osób zostało, by studiować w Krakowie.

To był intensywny, ale bardzo owocny czas dla członków, wolontariuszy  i przyjaciół Pracowni. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i realizację programu orientacji, a w szczególności: Magdalenie Chrząstek, Soni Horonziak, Krzysztofowi Larkowskiemu, Grzegorzowi Nodze, Katarzynie Morek, Oldze Płuciennik oraz Martynie Weryńskiej bardzo serdecznie dziękujemy! :)

Autorem większości zdjęć z wycieczek jest Vitalii Tukalo – tegoroczny stypendysta z Ukrainy.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian