Oficjalne rozpoczęcie procesu planowania strategicznego w dzielnicach

 

W piątek 19.06. odbyło się spotkanie inaugurujące prace strategiczne w trzech krakowskich dzielnicach: Dębnikach, Podgórzu i Czyżynach. Tutaj znajdziecie program spotkania. Wzięli w nim udział radni i mieszkańcy, którzy w grupach roboczych opracują wstępne projekty Dzielnicowych Planów Rozwoju. Grupy będą spotykać się w każdej z trzech dzielnic co miesiąc do końca listopada.

OBEJRZYJ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA!

Wojciech Piątkowski, kierownik Referatu Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Miasta, przedstawił  zebranym przebieg procesu trwającej obecnie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Omówione zostały jej założenia, najważniejsze nowości w stosunku do obowiązującej wersji, oraz możliwości umieszczenia Planów Rozwoju Dzielnic w systemie strategicznym Miasta. Tutaj możecie zapoznać się z prezentacją.

Następnie Szczęsny Filipiak, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec, poruszył kwestię kompetencji Rad Dzielnic, które będą realizować napisane wspólnie z mieszkańcami Plany.

Założenia metodologiczne, cele i harmonogram prac nad Planami oraz przyszłość Planów Dzielnicowych zostały zaprezentowane przez Piotra Marczyka, opiekuna merytorycznego projektu.

Po części wykładowej, zebrani podzielili się na trzy grupy: przedstawicieli Dębnik, Podgórza i Czyżyn. Mieszkańcy i radni mieli okazję, żeby się zapoznać i porozmawiać. Ich wspólna praca zaowocowała stworzeniem dla każdej dzielnicy listy najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w dzielnicy w niedalekiej przeszłości.

Chcecie zobaczyć  efekty pracy grup? Klikajcie:

DĘBNIKI | PODGÓRZE | CZYŻYNY

Kolejne spotkania Grup odbędą się na początku lipca i poświęcone będą dyskusji nad najważniejszymi problemami i wyzwaniami stojącymi przed Dzielnicami.

Projekt Dzielnice Planują ma na celu wzmocnić dialog społeczny na poziomie Dzielnic Krakowa poprzez zwiększenie kompetencji jego aktorów: aktywistów i radnych, upowszechnienie stosowania narzędzi partycypacji (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna) oraz stworzenie możliwości strategicznego planowania rozwoju społeczności lokalnych w formule Dzielnicowych Planów Rozwoju.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian