Partycypacyjna Strategia Rozwoju Krakowa

Spotkanie warsztatowe Zapraszamy na kolejny warsztat tworzenia Strategii Rozwoju Krakowa – w obszarze Kraków – miastem obywatelskim.

Proces aktualizacji strategii realizujemy na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa a jego integralną częścią są założenia strategiczne wypracowane przez środowisko społeczne Krakowa.
Podczas spotkania:
– zaprezentujemy wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa,
– zaprezentujemy wyniki badań ogólnopolskich dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
– zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję założenia diagnozy przygotowywanej do Strategii Rozwoju Krakowa
– rozpoczniemy prace nad analizą SWOT dla obszaru obywatelskiego do Strategii Rozwoju Krakowa.
Podczas spotkania będziemy pracować metodami warsztatowymi.
Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2013 r., w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. św. Wawrzyńca 15 godz. 16:00 – 18:30
Efekty dotychczasowej pracy zebrane są na Trello pod adresem: https://trello.com/b/tVxz2Dc6
Znajduje się tam również stale uzupełniany zbiór publikacji tematycznych.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian