Pierwsza tura prac grup tematycznych w Czyżynach

29 i 30 lipca odbyły się pierwsze spotkania grupy tematycznych, wyłonionych przez Obywatelski Panel Dzielnicowy. Uczestniczki i uczestnicy dyskutowali nad tematami i kierunkami rozwoju, diagnozowali konkretne problemy w ramach obszarów określonych na poprzednim warsztacie.


Grupa integracja/kapitał społeczny

Grupa starała się wyróżnić kluczowe problemy i wyzwania dla integracji mieszkańców i mieszkanek Czyżyn, edukacji i rozwoju postawy obywatelskiej. Uczestniczki zasygnalizowały zbyt małą liczbę miejsc spotkań oraz niewystarczającą ofertę kulturalną, nierównomiernie rozłożoną na terenie dzielnicy. W dyskusji wielokrotnie pojawiał się temat niewykorzystanego potencjału dzielnicy, zarówno w zakresie jego historii jak i istniejących organizacji czy samych mieszkańców. Członkinie grupy zwróciły uwagę na ciekawe i różnorodne działania podejmowane przez lokalne organizacje, o których często zainteresowani (mieszkańcy i organizacje) dowiadują się po fakcie.  Brak współpracy między istniejącymi organizacjami, niewystarczające kanały komunikacji między nimi a osobami mieszkającymi w dzielnicy czy pomiędzy samymi mieszkańcami i mieszkankami uznane zostały za jedne z kluczowych problemów dla integracji i aktywności obywatelskiej. 


Grupa sport i rekreacja

Grupa zwróciła uwagę na brak większych, ogólnodostępnych inwestycji w dzielnicy, takich jak boiska czy basen. Niewiele jest również niewielkich interwencji, które mogłyby zapewnić rozrywkę różnych grupom wiekowym. Za przykład podany został stół pingpongowy koło szkoły podstawowej nr 155 czy popularne w niektórych miasta pojedyncze kosze do koszykówki, małe ścianki wspinaczkowe czy przyrządy do ćwiczeń, również dla osób starszych. Grupa wymieniła również miejsca, które mogłyby być ciekawymi miejscami spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy XIV i nie tylko, ale brakuje im uporządkowania i zorganizowania, np. Lasek Łęgowski czy tereny koło Wisły.


Grupa transport i przestrzeń

Grupa zajęła się m.in diagnozą konkretnych problemów związanych z transportem. Zostały wyróżnione najbardziej zakorkowane trasy jak i ulice bez bezpiecznych chodników i przejść dla pieszych. Zwrócono również uwagę na problemy związane z powstawaniem nowych inwestycji mieszkaniowych, bez wcześniejszego zaplanowania terenów zielonych, miejsc parkingowych, gęstości zabudowy itd. Grupa wskazała na mapie tereny zielone, które wymagają rewitalizacji. 


Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: inga.hajdarowicz@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian