Pierwsza tura prac grup tematycznych w Dębnikach

W dniach 28-30 lipca odbyła się pierwsza tura spotkań grup tematycznych działających w ramach projektu „Dzielnice planują!” w Dębnikach. Zadaniem grup tematycznych było zmapowanie problemów dotyczących danego tematu lub grupy tematów na terenie naszej dzielnicy.


Grupa społeczno-kulturalna

Grupa skupiła się przede wszystkim na problemie braku miejsc spotkań, w których mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy mogliby jednocześnie się integrować i korzystać z wachlarza zajęć kulturalno-edukacyjnych. W związku z tym poruszono kwestię planowanej budowy CK Ruczaj, który obecnie mieści się w budynkach parafialnych, nie mogąc w pełni realizować swoich zadań.

W toku pracy grupy wyłoniono także istotne zagadnienie, które nie pojawiło się na wcześniejszych spotkaniach, tzn. potrzebę usprawnienia komunikacji wewnątrzdzielnicowej oraz działań Rady Dzielnicy na rzecz budowania wspólnoty dzielnicy, co jest szczególnie trudne ze względu na wielkość terytorialną i różnorodność dzielnicy VIII.

Uczestnicy i uczestniczki grupy zwrócili także uwagę na problem galopującego rozwoju osiedli mieszkaniowych pozbawionych odpowiedniej infrastruktury społecznej – np. żłobków, przedszkoli czy szkół.


Grupa urbanistyczno-infrastrukturalna

Grupa kompleksowo zajęła się tematami komunikacji, transportu i planowania przestrzennego w dzielnicy. Sporo emocji wzbudziło zagadnienie wyznaczania Warunków Zabudowy na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania, a także lekceważenie potrzeb mieszkańców i opinii Rady Dzielnicy w planowaniu dużych inwestycji. W dziedzinie transportu i komunikacji oprócz problematyzacji sieci komunikacji miejskiej oraz inwestycji drogowych, wyróżniono takie grupy problemów jak: infrastruktura rowerowa, chodniki, parkingi. Grupa pochyliła się także nad zbiorem wyzwań dotyczących zagospodarowania Wisły i bulwarów na potrzeby mieszkańców i turystów.

Grupa przyrodniczo-rekreacyjna

W grupie również pojawił się temat Wisły czy infrastruktury rowerowej, jednak oba rozpatrywane były pod kątem stworzenia spójnej sieci turystyczno-rekreacyjnej obejmującej teren całej dzielnicy oraz połączonej z dzielnicami sąsiednimi. Uczestnicy i uczestniczki wymienili także długą listę problemów dot. dębnickiej zieleni, zarówno tej parkowej, osiedlowej, jak i terenów dzikich, objętych ochroną prawną (np. Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego). Wielokrotnie poruszany był problem dostępności taniej i prostej infrastruktury sportowej dla różnych grup wiekowych, boisk czy otwartych kąpielisk.
Stwierdzono również brak spójnego systemu informacji turystycznej, wykraczającego poza podstawowe atrakcje turystyczne na terenie dzielnicy, pomimo bogactwa atrakcji historycznych oraz przyrodniczych, znajdujących się na terenie Dębnik (Tyniec, forty w Bodzowie, Kostrzu, Skotnikach, Park Krajobrazowy, kapliczka w Bodzowie, etc.).

Pełną listę problemów opracowanych przez grupę znajdą Państwo tutaj.


 Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: weronika.smigielska@pracowniaobywatelska.pl.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian