Pierwsza tura prac grup tematycznych w Podgórzu

W dniach 28, 30 lipca oraz 4 sierpnia odbyły się spotkania grup tematycznych. Na czerwcowym spotkaniu Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego uczestnicy i uczestniczki podzielili się na trzy grupy, które w okresie lipiec-sierpień mają za zadanie pracować i pogłębiać konkretne kwestie. W Podgórzu wyodrębniły się trzy grupy tematyczne:

  1. Infrastruktura

  2. Zieleń, czas wolny, sport i rekreacja

  3. Kultura

Podczas pierwszego spotkania grup tematycznych poruszone zostały  problemy  z jakimi boryka się dzielnica w danych obszarach tematycznych.Grupa tematyczna „Infrastruktura”

Grupa zajęła się tematem braków infrastrukturalnych na terenie Podgórza oraz kwestią parkingową. Jednym z najważniejszych punktów dyskusji była infrastruktura przeciwpowodziowa na terenach osiedla Przewóz i Rybitwy. Cała grupa zgodziła się, że budowa wałów przeciwpowodziowych, przepompowni, chodników (których budowa wymaga odwodnienia terenu) są priorytetem dla Podgórza i muszą znaleźć się w Planie Rozwoju Dzielnicy. Kolejnym ważnym tematem dyskusji była kwestia parkowania. Ogromnym problemem jest brak strefy parkowania  na Zabłociu, jak również samochody zajmujące ogromną część chodników i utrudniające poruszanie się pieszych. Ostatnim punktem debaty była infrastruktura, która wymaga remontu lub dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub osobami z dziećmi w wózkach.

Wszystkie szczegółowo omawiane problemy znajdziecie Państwo tutaj.


Grupa tematyczna „Zieleń, czas wolny, sport i rekreacja”

Grupa pracowała nad kwestiami związanymi z rewitalizacją istniejących terenów zielonych oraz wygospodarowaniem nowych miejsc rekreacji dla społeczności Podgórza. Zwrócona została również uwaga na definicję słowa rewitalizacja – jak rozumiemy rewitalizację, jakie parki chcielibyśmy mieć na terenie dzielnicy, jak takie procesy rewitalizacji powinny przebiegać? Wspólnie zmapowaliśmy miejsca, które mogłyby potencjalnie stać się ogólnodostępnymi przestrzeniami publicznymi. Kwestia zieleni i terenów rekreacyjnych jest ściśle związana z działalnością deweloperską i nowymi inwestycjami na terenie dzielnicy. Cała grupa zauważyła, że brak strategicznego planowania doprowadzi do znacznego zmniejszenia terenów, gdzie społeczność Podgórza może spędzać czas wolny. Dyskutowana była również przyszłość Zabłocia, fragmentu Podgórza, którego kierunki rozwoju stoją pod znakiem zapytania.

Tutaj możecie się Państwo zapoznać z problemami nad jakimi dyskutowali członkowie i członkinie grupy.


Grupa Kultura

Grupa dyskutowała o poziomie zróżnicowania i dostępności oferty kulturalnej dla społeczności Podgórza. Zauważono brak systematycznej ewaluacji tego co już dzieje się instytucjach kulturalnych, przez co niektóre grupy są  wykluczone z uczestnictwa w kulturze. Dyskutowaliśmy również o potrzebie powstania ogólnodostępnej przestrzeni, czegoś na kształt centrum społeczności lokalnej, gdzie można za darmo skorzystać z różnorodnych zajęć oraz gdzie można realizować własną inicjatywą. Brakuje również miejsc, gdzie można się pouczyć, popracować w grupie lub spędzić wolny czas, które nie są kawiarnią. Rozmawialiśmy też o problemach finansowych instytucji kulturalnych, wysokich czynszach (blokujących  dużo inicjatyw) i projektach kulturalnych realizowanych bez uwzględnienia społeczności lokalnej. Dużo czasu poświęcone zostało kwestii edukacyjnej funkcji kultury oraz włączania mieszkańców Podgórza w tworzenie oferty kulturalne.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółami.


 Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: anna.bednarczyk@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian