Pomóż nam dotrzeć do mieszkańców!

Zapraszamy Cię do naszego zespołu! Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą nam dotrzeć do mieszkańców Dębnik, Podgórza i Czyżyn i zaangażować ich w tworzenie Planu Rozwoju Dzielnicy.

 

ZGŁOŚ SIĘ!

 

Więcej o planach:

W projekcie wezmą udział trzy Dzielnice: Dębniki, Podgórze i Czyżyny, które w ramach projektu otrzymają wsparcie w przygotowaniu Planów według następującej ścieżki:

  1. Dla każdej dzielnicy, wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzone zostaną badania diagnozujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców, których wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione. Chcesz wziąć udział w badaniach? Zgłoś się!

  2. Radnych oraz aktywistów z wybranej dzielnicy zaprosimy do Dzielnicowego Panelu Ekspertów (około 10 osób), który spotykać się będzie raz w miesiącu pomiędzy czerwcem a listopadem. Eksperci opracują założenia Planu – priorytety rozwojowe dla Dzielnicy. Zapewniamy obecność opiekuna dzielnicowego oraz moderatora podczas spotkań. Przejrzystość prac zostanie zapewniona poprzez upublicznianie raportów cząstkowych oraz nagrań ze spotkań.

  3. Efekty prac Paneli Ekspertow zostaną poddane otwartym konsultacjom społecznym współorganizowanym z Wydziałem Rozwoju Miasta, a następnie po rozpatrzeniu zebranych w ich toku uwag przedłożone Radzie Dzielnicy w formie projektu uchwały (wrzesień-listopad 2015). Szczegółowy tok realizacji Planów będzie przedmiotem uzgodnień z Zarządami wybranych Dzielnic.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian