Akademia Skutecznego Seniora

Projekt Akademia Skutecznego Seniora ma na celu przygotowanie krakowskich seniorów do prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz wdrażania rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną bardziej przyjazną tej grupie wiekowej.

REGULAMIN

W ramach Akademii Skutecznego Seniora zaplanowaliśmy:

cykl 3 spotkań dzielnicowych (maj – czerwiec 2017)

Podczas spotkań porozmawiamy z uczestnikami o  ich potrzebach związanych z funkcjonowaniem miasta. Wspólnie ocenimy np. dostępność/przyjazność infrastruktury, komunikacji, terenów zielonych oraz omówimy bariery, z jakimi spotykają się w swoim otoczeniu. Spotkania odbywać się będą w lokalnych Centrach Aktywności Seniorów lub Klubach Seniora.

cykl 5 szkoleń warsztatowych (wrzesień – październik 2017)

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę nt. kompetencji gminy, jak i innych, niezbędnych zagadnień: współpracy z mediami, przygotowania pism, umiejętności wystąpień publicznych. Warsztaty będą odbywać się w centrum miasta.

udział w wizycie studyjnej do Wrocławia (październik 2017)

Wyjazd do dwóch organizacji działających na rzecz aktywności osób starszych. Celem wizyty będzie poznanie doświadczeń innych organizacji prowadzących skuteczną działalność na rzecz seniorów, poznanie przykładów udanej współpracy z urzędnikami oraz zwiedzanie Wrocławia.

indywidualne wsparcie tutora dla uczestników (październik – listopad 2017)

Wsparcie dla uczestników, którzy w grupach podejmą działania na rzecz rozwiązania  zdiagnozowanego problemu. Z pomocą tutora uczestnicy wspólne zaplanują i zrealizują kampanię na rzecz zmiany.

Każdy z uczestników Akademii otrzyma praktyczną publikację „Poradnik Aktywnego Seniora” prezentującą przykłady działań seniorów, którym udało się wdrożyć zmiany na rzecz poprawy życia osób starszych oraz przedstawiającą prostym językiem, krok po kroku, jak zrealizować kampanię na rzecz takiej zmiany.

Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca.

Czas realizacji: marzec – grudzień 2017

Projekt jest dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

 

Więcej informacji: koordynatorka Olga Płuciennik

olga@pracowniaobywatelska.pl

+48 691 944 720

wolo_FINAL 29.11

Wolontariusz pilnie poszukiwany!

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska poszukuje wolontariusza/wolontariuszki w wieku 60+ do pomocy przy organizacji konferencji w ramach projektu “Akademia Skutecznego Seniora”. Konferencja […]

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian