Aktywna Przestrzeń w Dzielnicy

Istotą projektu „Aktywna przestrzeń w dzielnicy” jest sprowokowanie dyskusji różnych środowisk (radnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych).

Jednym z działań będzie wykreowanie „superradnego” idealnego, który może być punktem odniesienia dla wyborców w procesie wyboru kandydata.

Przewidziano także działania edukacyjne dla radnych, którzy przepracują w praktyce umiejętności współdziałania z mieszkańcami. Minimum 60 mieszkańców zostanie włączonych w proces podejmowania decyzji dot. „przestrzeni” w dzielnicy w ramach realizacji 6 planów partycypacji opracowanych i wdrożonych wspólnie z radnymi.

Powstanie koalicja na rzecz partycypacji, która nada kierunek wprowadzeniu spójnej, długofalowej polityki aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców w dzielnicach Krakowa. Zostanie partycypacyjnie wypracowany „Priorytet Obywatelski” (wdrożenie mechanizmów partycypacji) będący zbiorem rekomendacji środowisk, który pozwoli na wdrożenie kampanii rzeczniczej dot. uaktywnienia dzielnic.

Projekt „Aktywna przestrzeń w dzielnicy” realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian