Brakujące ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, we wrześniu 2014 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Brakujące ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie malopolskiengo.pl

IDEA

Naszą ideą jest powołanie małopolskiej Sieci organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem współpracy wewnątrz trzeciego sektora oraz nad wzmocnieniem kompetencji i potencjału organizacji należących do Sieci.

Dlaczego?

W Małopolsce, a tym bardziej w Krakowie od kilku lat obserwujemy potrzebę większej federalizacji wśród NGOs. Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego charakteryzują się niską frekwencją, nie mamy wspólnie wypracowanych stanowisk w kontaktach z Gminami, ani Województwem, najważniejsze problemy załatwia się punktowo – przy okazji realizowanych przez różne organizacje projektów.

Po co?

Dzięki udziałowi w projekcie dowiecie się jak:

 • budować trwałą sieć współpracy pomiędzy organizacjami,
 • zwiększać zasięg działań poprzez projekty partnerskie,
 • efektywnie współpracować z samorządem,
 • skutecznie zabiegać o dobre prawo w zakresie pożytku publicznego,
 • stosować narzędzia partycypacji publicznej (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, itp.),
 • zabiegać o prawa i interesy NGO w kontaktach z administracją publiczną.

 

Jak?

W ramach wzmocnienia Waszych organizacji i rozwinięcia ich kompetencji, oferujemy cykl szkoleń
i coachingu dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdej z organizacji w zakresie:

 • prawa
 • marketingu
 • księgowości
 • nowych technologii
 • pozyskiwania funduszy na działalność organizacji

Zaproponujemy Wam udział w:

 • spotkaniach wyjazdowych
 • szkoleniach Akademii Współpracy i Szkoły Rzecznictwa
 • udział w tworzeniu i spotkaniach Prezydium Sieci

W trakcie trwania całego projektu będziemy wspólnie pracować nad ideą, misją i wizją działania sieci małopolskich NGO – to będzie też czas na określenie czy potrzebujemy tylko niesformalizowanej sieci NGO, czy może jednak Federacji.

Razem określimy jakie zadania będzie realizować nasza siec dla swoich organizacji, gdzie będzie szukać pieniędzy na wsparcie trzeciego sektora w Małopolsce – wszystko to znajdzie się w strategii działania, którą przygotujemy na pierwsze lata działalności sieci.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Małopolski, które chcą rozwijać i wzmacniać współpracę w trzecim sektorze, jak również z jednostkami samorządu terytorialnego.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, do projektu zakwalifikowane zostaną te organizacje, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. W formach wsparcia może brać udział tylko jeden przedstawiciel danej organizacji.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić formularz i wysłać go na adres mailowy biura projektu do 10 listopada 2014 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie: malopolskiengo.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian