Dzielnice się liczą

Włączenie mieszkańców Krakowa w podejmowanie decyzji o podziale środków z budżetów dzielnicowych – pilotaż w trzech dzielnicach

W okresie styczeń-grudzien 2013 r Pracownia będzie realizować pilotaż budżetu partycypacyjnego w krakowskich dzielnicach.

Dzielnice biorące udział w projekcie przeznaczą część swoich środków do podziału przez mieszkańców.

Budżet partycypacyjny (BP) jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom (osiedla, dzielnicy, gminy, miasta) na bezpośrednie decydowanie o wydawaniu budżetowych środków. W przeciwieństwie do konsultacji, których charakter nie jest wiążący, mieszkańcy podejmują decyzję, w wyniku której wybrane w drodze głosowania rozwiązanie wchodzi w życie. Stąd też BP zapewnia obywatelom możliwość realnego wpływu na sprawy ich dotyczące i otoczenie, w którym mieszkają.

Partnerzy

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Centrum OPUS z Łodzi

Projekt realizowany dzieki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian