Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030

Prace nad Strategią Rozwoju Kultury rozpoczęły się w 2015 roku. Dotychczas sporządzona została diagnoza (w oparciu m.in. o ewaluację realizacji poprzedniej Strategii) przeprowadzone zostały badania literatury oraz badania empiryczne. Założenia Strategii zostały przygotowane we współpracy z zespołem roboczym złożonym z działaczy kultury. Kolejnym etapem pracy nad Strategią są konsultacje społeczne. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.
 
W ramach konsultacji planowane są:
– spotkanie inauguracyjne (13.02., Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela),
– praca grup tematycznych (luty – marzec 2017),
– wywiady fokusowe (luty – marzec 2017),
– wywiady indywidualne (marzec 2017),
– zbieranie pisemnych uwag (marzec 2017),
– podsumowanie konsultacji (pierwsza połowa kwietnia 2017).
 
Aktualne informacje na temat kolejnych etapów konsultacji Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 będą publikowane na stronie www.krakow.pl/kultura/strategia.
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian