Park Kulturowy Nowa Huta – konsultacje społeczne

Wszystkich zainteresowanych krakowian, a szczególnie mieszkańców Nowej Huty, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Parku Kulturowego Nowa Huta – specjalnej strefy ochrony, która objęłaby teren “starej” Nowej Huty. Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca 2017 roku.

Konsultacje realizuje Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

 Informator konsultacyjny do pobrania (pdf)

Plakat promocyjny PDF  |  JPG

CEL KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

CEL KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne są prowadzone, aby poinformować mieszkańców o planowanych zmianach oraz zasięgnąć ich opinii dotyczących powstania Parku Kulturowego Nowa Huta. Uwagi mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych zostaną zebrane i przekazane Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W ramach konsultacji odbędą się:

– spotkanie inauguracyjne:

 • 30 maja w godz. 17.00-19.00, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232),

– lokalne spotkania konsultacyjne:

 • 7.06. w godz. 17.00-19.00, Muzeum PRL (os. Centrum E1),
obszar 5. Hutnicze, Ogrodowe, Stalowe, Wandy, Willowe,
 • 8.06. w godz. 17.00-19.00, Teatr Ludowy, Scena Stolarnia (os. Teatralne 23),
obszar 4. Kolorowe, Spółdzielcze, Handlowe, teren wokół NCK (ul. Padniewskiego, Tomickiego),
 • 13.06. w godz. 17.00-19.00, Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Melchiora Wańkowicza 17),
obszar 7. Okolice Zalewu Nowohuckiego, Krzesławice, Centrum Administracyjne HTS,
 • 19.06. w godz. 17.00-19.00, XII Liceum Ogólnokształcące (os. Kolorowe 29a),
obszar 2. Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne
 • 20.06. w godz. 17.00-19.00, Teatr Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25),
obszar 3. Teatralne, Urocze, Zgody, Słoneczne, Szklane Domy
 • 22.06. w godz. 17.00-19.00, Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Ogrodowe 15),
obszar 1. Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Centrum E,
 •  27.06. w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 80 (os. Na Skarpie 8).
obszar 6. Na Skarpie, Młodości, okolice Szpitala Żeromskiego, Mogiła.
 • 29.06. w godz. 17.00-19.00, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (os. Górali 5)
  obszar 2. Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne.

Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny i nie obowiązują na nie zapisy.

– indywidualne zgłaszanie wniosków

Niezależnie od udziału w spotkaniach konsultacyjnych, do 30 czerwca 2017 r. każdy zainteresowany może składać do Prezydenta Miasta Krakowa wnioski, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który następnie zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym.

PARK KULTUROWY NOWA HUTA - INFORMACJE

PARK KULTUROWY NOWA HUTA – INFORMACJE

Powstanie Parku Kulturowego Nowa Huta ma na celu zachowanie i ekspozycję dziedzictwa i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych, ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni, zwłaszcza ogrodów i skwerów, ochronę osi, ciągów i punktów widokowych, ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę i zasady pożądanej ekspozycji.

Informacje o Parku Kulturowym pochodzą z krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

Dowiedz się więcej o dotychczasowych pracach nad Parkiem Kulturowym Nowa Huta, przeczytaj opracowanie „Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”.

KONTAKT

KONTAKT

W razie pytań, skontaktuj się z nami:

Katarzyn Zając, kasia.z@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian