Senioralny Audyt Przestrzeni

Czy Kraków jest przyjazny seniorom? Kto sprawdzi to lepiej niż sami seniorzy? Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska prowadzi kompleksowy audyt przestrzeni miejskiej pod kątem jej przyjazności dla osób starszych. W podgórskich dzielnicach powadzone są badania: ankiety, wywiady fokusowe i spacery badawcze. Na podstawie ich wyników oraz rozwiązań wypracowanych podczas warsztatów partycypacyjnych sformułowane zostaną rekomendacje – propozycje zmian. Wnioski z badań oraz rekomendacje zostaną zaprezentowane w grudniu i opublikowane w formie raportu, Srebrnej Księgi.

 

Zachęcamy do kontaktu:
Pracownia Obywatelska, +48 12 426 41 55

Dorota Bek, dorota@pracowniaobywatelska.pl, +48 505 508 548

 

Badania

Badania

Poprzez szeroko zakrojone badania: desk research, ankiety, wywiady fokusowe oraz spacery badawcze powstanie kompleksowy audyt przestrzeni miejskiej pod kątem jej przyjazności dla osób starszych (agefriendly). W roli audytorów oceniających znajdzie się szeroka grupa seniorów uczestników badań.

Partycypacyjne planowanie rozwiązań przestrzennych

Partycypacyjne planowanie rozwiązań przestrzennych

Zidentyfikowane w audycie bariery, utrudnienia ale również szanse zostaną następnie poddane refleksji podczas warsztatów planowania partycypacyjnego. Seniorzy wspólnie z urzędnikami, przedstawicielami środowiska naukowego i członkami Rad Dzielnic poszukają rozwiązań najbardziej adekwatnych do ich potrzeb, oraz stworzą rekomendacje dla jednostek miejskich. Efektem audytu będzie raport.

Rzecznictwo, budowanie koalicji, zmiana

Rzecznictwo, budowanie koalicji, zmiana

Diagnozie problemów i pracy nad rekomendacjami towarzyszyć będzie budowanie koalicji na rzecz wdrożenia polityki prosenioralnej w kształtowaniu i zarządzaniu przestrzenią miejską. Tworzyć ją będą przedstawiciele środowisk senioralnych oraz decydenci urzędnicy i Radni Miasta. Docelowo koalicja doprowadzi do podpisania “kontraktu” zobowiązania władz miasta do realizacji wypracowanych przez seniorów postulatów, dzięki czemu projekt przyniesienie namacalne efekty w postaci zmian w przestrzeni.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian