Seniorzy decydują

Od czerwca 2013r realizujemy projekt SENIORZY DECYDUJĄ – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie. W ramach programu zapoznamy się z problemami i potrzebami krakowskich seniorów, miejskimi politykami i programami dotyczącymi osób starszych. Wybranych seniorów – liderów przygotujemy do tego, aby reprezentować interesy seniorów w Krakowie, poprzez szkolenia dotyczące samorządu i działań obywatelskich, warsztaty efektywnego dialogu oraz wizytę studyjną we Wrocławiu, gdzie spotkamy się min. z przedstawicielami Wrocławskiej Rady ds. Seniorów.

Zapraszamy na szkolenia WARSZTATY OBYWATELSKIE 60+ 

Zapraszamy do debat na temat pomysłu powołania Rady Seniorów na forum:
www.akadseniora.fora.pl

Co będzie się działo w projekcie?

– przeprowadzimy debaty i badania focusowe, które pozwolą zapoznać się z potrzebami i problemami krakowskich seniorów i dowiedzieć się w jakim stopniu odpowiadają na nie miejskie polityki i działania organizacji pozarządowych
– zorganizujemy szkolenia, na których będzie można dowiedzieć się, co samorząd może zrobić dla seniorów i jak reprezentować interesy swojej grupy – jako organizacja pozarządowa i nieformalna grupa. Szkolenia obejmą także techniki pracy warsztatowej i efektywnego prowadzenia dialogu.
– zorganizujemy wizytę studyjną do Wrocławia, gdzie spotkamy się z przedstawicielami działającej od czterech lat Wrocławskiej Rady ds. Seniorów
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem projektu

I. FAZA BADAWCZA

lipiec-sierpień 2013

W pierwszej części programu zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat problemów i potrzeb krakowskich seniorów. Będziemy rozmawiać o tym, jak instytucje miejskie i organizacje pozarządowe, odpowiadają na te problemy. Zapoznamy się również z miejskimi dokumentami i politykami dotyczącymi seniorów.

Zebrane materiały i wyrażone opinie pomogą w przygotowaniu publikacji i szkoleń, które mogą mieć wpływ na prowadzenie miejskiej polityki senioralnej lepiej dostosowanej do potrzeb jej odbiorców.
Rozmowy to także poszukiwania potencjalnych lokalnych liderów – osób, które animowałyby skupioną wokół nich grupę seniorów.

II. FAZA SZKOLENIOWA I WIZYTA STUDYJNA

październik – listopad 2013

Drugim etapem działań będzie szkoła seniorów – aktywnych obywateli. Podczas ośmiu spotkań dowiemy się, jak seniorzy i seniorki mogą aktywnie decydować o swoich sprawach w Krakowie.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

  • jakie są kompetencje samorządu i co może zrobić dla Seniorów
  • jak działać obywatelsko
  • jak pisać petycje i wnioski o dostęp do informacji publicznej
  • co może organizacja pozarządowa. Czy warto się zrzeszać, a jeśli tak, jaką formę wybrać
  • jak wygląda i może wyglądać współpraca między organizacjami seniorskimi, a samorządem

Podczas wizyty studyjnej jesienią, odwiedzimy Wrocław, gdzie spotkamy się z wrocławską Radą ds. Seniorów, a także poznamy doświadczenia wrocławskich seniorów – dowiemy się, jak w praktyce wygląda partycypacja obywatelska, jakie są ryzyka i bariery współpracy z samorządem.

III. FAZA ANIMACJI

listopad – grudzień 2013

Trzecim etapem działań będzie szkoła animatorów dla 10 najaktywniejszych seniorów, którzy brali udział w fazie szkoleniowej. Na tym etapie realizacji projektu będziemy uczyć się warsztatowych technik dyskusji i opiniowania miejskich dokumentów dotyczących seniorów. Wszystko po to, aby w efekcie móc powołać krakowską reprezentację seniorów przy Urzędzie Miasta Krakowa.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian