Rola radnych przy odbiorze inwestycji miejskich

30 listopada 2015 roku w gronie osiemnastu radnych, w tym sześciu przewodniczących Rad Dzielnic nr: I, III, IV, VII, IX, VIII, XIII i przedstawicieli organizacji pozarządowych rozmawialiśmy o temacie, który od jakiegoś czasu budzi kontrowersje, jest powodem niedomówień i informacyjnego szumu. Mowa o udziale radnych dzielnicowych przy odbiorach inwestycji miejskich w dzielnicy. Mamy świadomość, że to zaledwie jedna z wielu spraw, którym oddani są członkowie rad dzielnic. Jednak niejasności co do zasad delegowania radnych i idące za tym domysły co do np. gratyfikacji finansowych przyczyniają się do snucia krzywdzących hipotez i komentarzy, w dużej mierze kreowanych przez media.

W środowisku radnych również słyszane są zróżnicowane opinie dotyczące np.: niesłusznego wyolbrzymiania pojedynczych przypadków, wskazywania potrzeby modyfikacji zasad odbiorów, czy ograniczenia ich udziału przy odbiorach. Dla części radnych, z kolei, temat jest na tyle emocjonujący, że prowadzi do skrajnych opinii i podważania jakiejkolwiek sensowności udziału radnych przy odbiorach inwestycji. Wszystkie głosy mają wspólny mianownik – generują dużo emocji w temacie, który wraca. Dyskusja wewnątrz dzielnic trwa od kilku lat, a jej echa co jakiś czas przebijają się do opinii publicznej. Głównym i najbardziej realnym zagadnieniem pozostaje to, że mieszkańcy nie mają możliwości zweryfikowania faktów, a jedyną wiedzę w tym temacie czerpią z mediów. Choć same kryteria delegowania członków rad dzielnic niekoniecznie muszą być dla mieszkańców interesujące, to zasłyszane opinie i informacje rozpowszechnianie w mediach o wysokich dietach mocno „działają na wyobraźnię” i osłabiają zaufanie do radnych. Ta sytuacja nie służy nikomu.  W związku z tym pojawia się pytanie: co można zrobić, żeby uniknąć sytuacji, w których przeinaczane są fakty, gubi się sens i rola radnych jako reprezentantów mieszkańców? Zachęcamy do szukania odpowiedzi na to pytanie i analizy czynników, na które macie Państwo wpływ oraz podejmowania planowanych działań informacyjnych w zamieszczonych poniżej materiałach ze spotkania.

Podsumowanie ze spotkania nt. odbiorów inwestycji miejskich

Jak opinia publiczna widzi dyskusję nt. odbiorów inwestycji?

Materiał z podsumowaniem po spotkaniu został przesłany do uczestników i uczestniczek, z informacją o możliwości wniesienia uwag do 11 stycznia 2016 roku. Uwag, co do treści nie wniesiono.

Projekt „Aktywna przestrzeń w dzielnicy” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Spotkanie zrealizowano przy współpracy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, Fundacji Stańczyka.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian