Rozpoczynamy realizację projektu Akademia Skutecznego Seniora!

Projekt Akademia Skutecznego Seniora ma na celu przygotowanie krakowskich seniorów do prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz wdrażania rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną bardziej przyjazną tej grupie wiekowej.

Dzięki publikacji – „Poradnikowi Aktywnego Seniora” oraz udziałowi w wizycie studyjnej seniorzy poznają udane przykłady takich działań.

Przy wsparciu eksperta będą diagnozować problemy przestrzenne w swojej okolicy, a następnie przy udziale tutora planować kampanie rzecznicze w działalności, dzięki którym zgłaszane wcześniej problemy będą mogły zostać rozwiązane.

Do prowadzenia działań przygotuje ich udział w warsztatach, których tematyka obejmie zarówno podstawową wiedzę nt. kompetencji gminy, jak i konkretne metody prowadzenia rzecznictwa: współpracę z mediami, przygotowanie pism, umiejętność publicznego występowania.

W dalszej kolejności przeprowadzą pod okiem tutora swoje akcje rzecznicze.

Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca.

Czas realizacji: marzec – grudzień 2017

Projekt jest dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian