Seniorów i seniorki zapraszamy na spacery badawcze i wywiady grupowe!

Zakończyliśmy analizę ankiet przeprowadzonych wśród dębnickich i podgórskich seniorów. Ale ankiety to za mało, żeby sprawdzić, co w przestrzeni publicznej przeszkadza najbardziej, dlatego rekrutujemy do wywiadów grupowych i spacerów badawczych.

 

Ma Pani/Pan powyżej 60 lat i mieszka w jednej z dawnych dzielnic podgórskich? Zapraszamy do udziału w naszym badaniu!

Razem zmieniajmy Kraków na lepsze!

FORMULARZ ZGłOSZENIOWY (KLIK!)

Wywiady grupowe, tzw. fokusy, zaczynamy już w tym tygodniu. Będą prowadzone przez Przemysława Dziewitka, potrwają 2 godziny każdy. Wywiad polega na prowadzeniu rozmowy w grupie 6-8 osób, która jest nagrywana, a następnie wnioski z niej są spisywane i analizowane. Tematem rozmowy będzie przestrzeń publiczna: jakie problemy dostrzegają seniorzy, jakie konkretnie miejsca czy sprawy domagają się interwencji.
Spacery badawcze odbędą się w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Będą trwać około półtorej godziny. W spacerze będzie brało od kilku do kilkunastu osób oraz osoba prowadząca. Podczas spaceru będziemy mogli zaobserwować, wskazać i udokumentować problemy, braki, przeszkody w przestrzeni publicznej.
Wnioski z wywiadów i spacerów zostaną opracowane przez nasz zespół i posłużą jako materiał do sformułowania rekomendacji, które z poparciem środowisk seniorskich w Krakowie przedstawimy Urzędowi Miasta i będziemy działać na rzecz ich zastosowania.
Więcej informacji udziela Anna Cioch: anna.c@pracowniaobywatelska.pl, telefon: 600 238 710
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian