Skonsultuj Plan Rozwoju Podgórza! Zapraszamy na spotkania dla mieszkańców.

CO? Spotkania konsultacyjne Planu Rozwoju Podgórza.

GDZIE? KIEDY?

– 19.11. w godz. 17:00 -20:00 (spotkania mają otwartą formułę, więc można przyjść nawet tylko na chwilę), Dom Kultury Przewóz.

– 23.11. w godz. 17:00 – 20:00, jadalnia, Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Myśliwska 64.

– 24.11. w godz. 18:00 -21:00, sala im. Franciszka Maryewskiego, UMK Rynek Podgórski 1.

DLA KOGO? Zapraszamy WSZYSTKICH mieszkańców Podgórza.

JAK? Swobodnie, uważnie. Przez ostatnie 5 miesięcy zespół mieszkańców i radnych dzielnicowych pracował nad listą rozwiązań dla Podgórza, celów, jakie powinny zostać zrealizowane, kierunków rozwoju. Zaprezentujemy Wam je na wielkich planszach, tak żeby każdy mógł się z nimi zapoznać i ocenić. Opinie mieszkańców zostaną zanotowane i przeanalizowane.

TUTAJ ZNAJDZIESZ MATERIAŁ, KTÓRY PODDAJEMY KONSULTACJI.

PO CO? Opinie mieszkańców ze spotkań konsultacyjnych zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej treści Planu. Plan zostanie przyjęty przez Radę Dzielnicy w formie uchwały i będzie punktem odniesienia w dalszych działaniach na rzecz Podgórza.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ!

Więcej informacji o tworzeniu Planu znajdziecie tutaj.

Uwagi można przesyłać również mailowo do 27.11. na adres martyna@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian