Skonsultuj Plan Rozwoju Czyżyn! Zapraszamy na spotkania dla mieszkańców.

CO? Spotkania konsultacyjne Planu Rozwoju Czyżyn.

GDZIE? KIEDY?

– 18.11. w godz. 17:00 -20:00 (spotkania mają otwartą formułę, więc można przyjść nawet tylko na chwilę), Lokal Załęcze, ul. Na Załęczu 1a (autobusem 113, przystanek: Na Załęczu Szkoła (N/Ż), linią 103, przystanek: Na Załęczu)

– 26.11. w godz. 17:00 – 20:00, Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

DLA KOGO? Zapraszamy WSZYSTKICH mieszkańców Czyżyn.

JAK? Swobodnie, uważnie. Przez ostatnie 5 miesięcy zespół mieszkańców i radnych dzielnicowych pracował nad listą rozwiązań dla Podgórza, celów, jakie powinny zostać zrealizowane, kierunków rozwoju. Zaprezentujemy Wam je na wielkich planszach, tak żeby każdy mógł się z nimi zapoznać i ocenić. Opinie mieszkańców zostaną zanotowane i przeanalizowane.

TUTAJ ZNAJDZIESZ MATERIAŁ, KTÓRY PODDAJEMY KONSULTACJI. 

PO CO? Opinie mieszkańców ze spotkań konsultacyjnych zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej treści Planu. Plan zostanie przyjęty przez Radę Dzielnicy w formie uchwały i będzie punktem odniesienia w dalszych działaniach na rzecz Czyżyn.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ!

Więcej informacji o tworzeniu Planu znajdziecie tutaj.

Uwagi można przesyłać również mailowo do 27.11. na adres martyna@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian