Strategia Rozwoju Krakowa – zaproszenie na spotkanie

strategiaUrząd Miasta Krakowa rozpoczął proces aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. 18 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie robocze dotyczące Strategii Rozwoju Krakowa, którego celem było zainicjowanie dyskusji nt. wizji i misji Miasta, jako głównych determinant strategii rozwoju.

W pracach nad Strategią Rozwoju Krakowa zostały wskazane cztery obszary strategiczne:
– Kraków – miasto obywatelskie,
– Kraków – nowoczesny ośrodek gospodarki,
– Kraków – miejsce zamieszkania i rekreacji,
– Kraków metropolitalny.

W związku z nieliczną obecnością organizacji społecznych Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska zwróciła się do UMK z propozycją zorganizowania spotkań dla NGO i inicjatyw obywatelskich.

Spotkanie powinno wpisywać się w harmonogram prac nad strategią, dlatego konieczne jest zorganizowanie go w tak krótkim czasie.

Zapraszamy Państwa na pierwsze z cyklu spotkań środowisk społecznych związane z partycypacyjnym powstawaniem Strategii Rozwoju Krakowa.
Spotkanie odbędzie się 13 września w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4, w sali Portretowej, w godz. 16:30 – 19:00

Podczas spotkania przygotujemy misję i wizję rozwoju miasta z punktu widzenia organizacji obywatelskich. Rozpoczniemy również pracę nad analizą SWOT.

Prosimy o zgłoszenie obecności na spotkaniu:

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian