25 marca 2019

Uniwersytet Trzeciego Wieku – idealne miejsce dla Seniora

Przez 0 1414 Views

Zajęcia na Uniwersytecie czy Akademii Trzeciego Wieku to idealne rozwiązanie dla aktywnych osób, które ukończyły pięćdziesiąty lub sześćdziesiąty rok życia.

Oferta skierowana jest do osób, które są już na emeryturze lub mają dużo wolnego czasu. Osoby te, są nadal aktywne intelektualnie, lubią towarzystwo innych ludzi i nadal chcą się rozwijać. Z takich ofert najczęściej korzystają byli pracownicy umysłowi, w tym nauczyciele.

Taka oferta pozwala rozwijać swoje pasje, posiąść nową wiedzę i współtworzyć pewną grupę społeczną, z którą się identyfikują.

Zagadnienia obejmują na przykład naukę języka obcego, historię, kulturę innych krajów, czy inne. Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach literackich a następnie pochwalenia się swoją twórczością na organizowanych wieczorkach literackich. Prowadzone są wykłady na temat nowoczesnych technologii, w bardzo przystępny sposób. Uczą się jak korzystać na przykład z tabletu, czy smartfona oraz komputera. W trakcie prelekcji, omawiane są także zagadnienia, dotyczące wieku starszego, w tym choroby, ograniczenia wynikające z wieku, problemy w społeczeństwie. Prowadzone są także zajęcia ruchowe, aby utrzymać również fizyczną aktywność. Seniorzy mają zajęcia z tańca, czy jogi. Poza tym do ich dyspozycji jest zazwyczaj pracownia artystyczna, gdzie mogą oddać się pracy twórczej, polegającej na przykład na malowaniu obrazów.
Organizowane są spotkania filmowe, na których prezentowane są współczesne, ale i należące do klasyki, dzieła, które potem są omawiane na spotkaniach.

Studenci Trzeciego Wieku biorą udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych a także w turystycznych. Wyjeżdżają na wycieczki do ciekawych miejsc, do których dotąd się nie wybrali z braku czasu.

Zazwyczaj senior, który jest słuchaczem, może wybrać dowolną ilość zajęć, w których chce uczestniczyć.

Najczęściej dokonuje się symbolicznych opłat semestralnych za udział w zajęciach, na początku roku akademickiego.

Obecnie jest bardzo dużo propozycji Szkół Trzeciego Wieku dla seniorów i uczelnie cały czas czekają na nowych studentów. Jest to idealna forma spędzenia czasu dla aktywnych osób po pięćdziesiątce, czy sześćdziesiątce.

Skomentuj