Wizyta studyjna we Wrocławiu – relacja

25 października grupa krakowskich seniorów, uczestników projektu Akademii Skutecznego Seniora, wzięła udział w wizycie studyjnej do Wrocławia. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk działań, podejmowanych na rzecz seniorów przez jednostki samorządowe (Wrocławskie Centrum Seniora) oraz organizacje pozarządowe oraz ukazanie owocnych przykładów współpracy międzysektorowej.

Wśród uczestników wizyty znaleźli się koordynatorzy i uczestnicy wielu Centrów Aktywności Seniorów, uczestnicy Krakowskiego Centrum Seniora, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku i przedstawiciele krakowskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów, między innymi Fundacji HITA i Fundacji „Nie dzieli nas Wiek”.

Wizyta we Wrocławskim Centrum Seniora rozpoczęła się prezentacją p. Roberta Pawliszko – z-cy Dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej, sekretarza Wrocławskiej Rady Seniorów, a zarazem koordynatora Wrocławskiego Centrum Seniora. Prezentacja dotyczyła polityki senioralnej Wrocławia oraz szerokiego wachlarza inicjatyw i wydarzeń, organizowanych przez WCS (koordynacja Wrocławskiej Karty Seniora, organizacja Dni Seniora i Dni Gerontologii, koordynacja Klubów Seniora prowadzonych przez różne podmioty).

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

Następnie działalność  organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających przy WCS zaprezentowali ich przedstawiciele:

  • Marek Ferenc z Fundacji „Aktywny Senior” opowiadał  o projektach Fundacji, w tym o projekcie europejskim, dotyczącym wdrażania co-housingu senioralnego na gruncie polskim, o idei włączania seniorów w działania wolontaryjne i działaniach, promujących  grupy samokształceniowe;
  • Przedstawicielka grupy nieformalnej O-CAL-eni, działającej przy WCS opowiedziała o cyklu „Polskie Obyczaje i Tradycje” i zaprezentowała działania, w ramach których seniorzy jako wolontariusze współpracują z młodzieżą;
  • Andrzej Rytka, prezes Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle Nowy Dwór Wrocław” opowiedział o tym, jak oddolna inicjatywa aktywnych mieszkańców doprowadziła do stworzenia klubu seniora.

 

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

W drugiej części spotkania Joanna Sadowy z Fundacji „Nie dzieli nas Wiek” zaprezentowała politykę senioralną Krakowa oraz przedstawiła działalność Centrów Aktywności Seniorów na przykładzie koordynowanego przez siebie CASu „Nie Dzieli nas Wiek”, a Agnieszka Dziewitek z Pracowni Obywatelskiej opowiedziała gospodarzom i uczestnikom wizyty o działaniach, realizowanych w ramach „Akademii Skutecznego Seniora”.

Na koniec długiego dnia uczestnicy mieli okazję wziąć udział z spacerze z  przewodnikiem po wrocławskim Rynku i okolicach.

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków

 

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian