Włącz się w Senioralny Audyt Przestrzeni!

Czy Kraków jest przyjazny seniorom? Kto sprawdzi to lepiej niż sami seniorzy? Rozpoczynamy kompleksowy audyt przestrzeni miejskiej pod kątem jej przyjazności dla osób starszych. W Dębnikach i Podgórzu przeprowadzimy badania: ankiety, wywiady fokusowe i spacery badawcze. Na podstawie ich wyników sformułujemy rekomendacje – propozycje zmian.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Zostań naszym/ą ankieterem/rką! ZGŁOŚ SIĘ!  Wypełnij krótki formularz.

Ankieter/ankieterka (umowa zlecenia): przeprowadzanie wywiadów ankietowych z seniorami. Czas realizacji ankiet – koniec maja/początek czerwca. Za jedną ankietę płacimy 10 zł brutto (przeprowadzenie wywiadu, bez kodowania czy opracowywania wyników). Czas przewidywany na jeden wywiad ankietowy – ok 15-20 min.

Zostań opiekunem/ką dzielnicy! ZGŁOŚ SIĘ!  Wypełnij krótki formularz.

Opiekun/opiekunka dzielnicy (porozumienie wolontariackie): prowadzenie w Podgórzu lub Dębnikach działań informacyjnych i promocyjnych, nadzorowanie badań (fokusy, spacery badawcze); na początku trwania projektu ok 4-6 h tygodniowo (możliwość pracy zdalnej , jak i w naszej nowej siedzibie na ul. Lubomirskiego 7), jak projekt się rozkręci – ok 1-2 h tygodniowo.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Pracownia Obywatelska, +48 12 426 41 55

Dorota Bek, dorota@pracowniaobywatelska.pl, +48 505 508 548

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian