Wolontariat Programu Przygotowawczego Kirklanda

Pracownia, organizator kursu przygotowawczo-informacyjnego dla stypendystów programu Lane’a Kirklanda, poszukuje wolontariuszy – tutorów dla grupy stypendystów. Kurs potrwa od 16 do 28 września 2012.

Nasi Stypendyści to posiadający wyższe wykształcenie, młodzi liderzy zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Są to najczęściej przedstawiciele uczelni wyższych, samorządów, organizacji pozarządowych i firm zza naszej wschodniej granicy.

Wolontariat podczas kursu to zarówno możliwość uczestniczenia w ciekawym programie edukacyjnym jak również szansa na nawiązanie trwałych kontaktów ze stypendystami.

Kiedy?
16 – 28 września 2012 r.
Gdzie?
Kraków
Zakres obowiązków wolontariusza:
• Opieka nad grupą stypendystów
• Pełnie roli przewodnika w sytuacjach wynikających z różnic kulturowych
• Pomoc w zaaklimatyzowaniu w Krakowie
• Pomoc w poruszaniu się po Krakowie
• Pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu
Czego wymagamy od wolontariuszy?
• dyspozycyjności w okresie 16 – 28 września 2012 r.
• komunikatywności
• łatwości nawiązywania kontaktów
• dobrej znajomości Krakowa
• zainteresowanie tematyką wschodnią
• mile widziana znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego

Rekrutacja trwa do odwołania. Wypełnij formularz rekrutacyjny

Hallo from Pracownia – prezentacja przygotowana przez Stypendystów Kirklanda 2011/2012

O Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda
Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta . Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.
Obecnie o udział w Programie mogą się ubiegać kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Procentowo największą grupę uczestników Programu stanowią kandydaci z Ukrainy (ok. 50%). Wśród stypendystów dominują ekonomiści i specjaliści od zarządzania.
Program rozpoczyna się w połowie września dziesięciodniowym kursem przygotowawczo-informacyjnym, mającym na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy ogólnej stypendystów w zakresie historii i kultury Polski oraz sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.
Po zakończeniu kursu stypendyści Kirklanda uczestniczą w indywidualnych programach edukacyjnych w wiodących ośrodkach akademickich, takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin i inne, gdzie pod kierunkiem indywidualnych opiekunów naukowych przygotowują prace semestralne i pracę dyplomową.
http://www.kirkland.edu.pl/

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian