Wpływ publiczności na działania instytucji kultury

Lokalne instytucje kultury są powołane, aby działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W swoich statutach mają stosowne cele: rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych. Aby je skutecznie realizować, powinny znać oczekiwania i problemy społeczności, w ramach których funkcjonują. Dlatego badanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz włączenie jej w proces planowania stanowi jedno z podstawowych wyzwań, przed którymi stają instytucje/organizacje kultury.  

W odpowiedzi na te wyzwania Małopolski Instytut Kultury organizuje kolejne warsztaty z cyklu „Planowanie, wizerunek, partycypacja”, pt. „Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…”. Szkolenie odbędzie się 29 maja 2012 (wtorek) w godz. 10.00–16.00 w siedzibie MIK przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie badania lokalne warto prowadzić samodzielnie, jak można współpracować z innymi organizacjami badawczymi oraz jak przygotować instytucję/organizację kultury do prowadzenia działań związanych z partycypacją społeczną (konsultacje i debaty). Zaprezentowane zostaną także proste metody badań jakościowych, pomocne w staraniach o dofinansowanie i przygotowywaniu nowych projektów.

Szkolenie poprowadzą Piotr Knaś – główny specjalista Małopolskiego Instytutu Kultury do spraw badań i analiz oraz Anna Miodyńska – trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.

Koszt udziału w 6-godzinnym szkoleniu wynosi 100 PLN od uczestnika. Dla każdej następnej osoby z tej samej instytucji/organizacji oraz dla każdego, kto zdecyduje się na udział w całym cyklu szkoleń80 PLN.

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie mik.krakow.pl/oferta-szkoleniowa najpóźniej na tydzień przed terminem warsztatów, na adres: miodynska@mik.krakow.pl.

Więcej informacji: mik.krakow.pl/oferta-szkoleniowa

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian