Zakończyły się prace grup tematycznych Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030

W marcu 2017 r. miały miejsce spotkania grup tematycznych, które opracowywały uwagi do projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku. Powstało pięć grup, każda odbyła po dwa spotkania.

Do 31 marca trwa zbieranie uwag pisemnych do projektu Strategii. Uwagi można przesłać za pośrednictwem formularza online.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z pracy grup.

1. Współpraca międzysektorowa.

Zagadnienia, nad którymi pracowała grupa:
– Współpraca instytucji kultury, ngo i sektora biznesu , jak ją stymulować?
– Jak łączyć współpracę z konkurencją?
– Jak wychodzić z działaniami w lokalną przestrzeń, by integrować mieszkańców?
– Jak efektywniej zarządzać festiwalami w Krakowie?
– Jak promować markę Kraków miastem literatury.

Raporty:

2. Edukacja kulturalna

Zagadnienia, nad którymi pracowała grupa:
– Jakie działania Miasto powinno podejmować, aby wykształcać postawy dojrzałego odbioru kultury?
– Kultura dla dzieci i młodzieży – wychowywanie odbiorcy sztuki od małego. Jak pracować z dziećmi i młodzieżą – grupa międzywydziałowa.
– Kształcenie pracowników-edukatorów kultury.
– Pomiędzy komercjalizacją a misyjnością – dylematy Domów Kultury.

Raporty:

3. Wsparcie artystów

Zagadnienia, nad którymi pracowała grupa:
– Czy potrzebne jest wsparcie artystów czy dobrych projektów
– Jaka powinna być polityka miasta dotycząca korzystania lokali będących w zasobie Gminy?
– Jak wsparcie artystów koreluje z edukacją odbiorców kultury – kim jest odbiorca (i jego pieniądze) w ekosystemie kultury?

Raporty:

  • I spotkanie
  • II spotkanie (w trakcie opracowywania)
4. Kultura lokalnie

Zagadnienia, nad którymi pracowała grupa:
– Jakie powinny być proporcje pomiędzy festiwalami budującymi markę, a małymi lokalnymi wydarzeniami dostępnymi dla mieszkańców?
– Rola Rad Dzielnic w zarządzaniu lokalną kulturą, czy zwiększać kompetencje dzielnic w dystrybucji pieniędzy?
– Promocja wydarzeń kulturalnych w dzielnicach

Raporty:

5. Dostępność

Zagadnienia, nad którymi pracowała grupa:
– Strony internetowe instytucji kultury
– Dostępność kultury dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie
– Dostępność instytucji i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Raporty:

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian